Ans Mosterman kreeg de Bonifatiuspenning voor het vele werk dat zij al tientallen jaren voor onze parochie doet, o.a. voor de Pastoraatsgroep.

Sip Boelens kreeg de Gregoriuspenning voor zijn 40-jarige inzet als dirigent en organist van het St.Clemenskoor.

Agatha Wetting was ook onderscheiden, maar kon helaas niet aanwezig zijn. De feestelijke overhandiging hiervan volgt nog.

 
Fotografie Regina Beijaard

Vice-voorzitter van het kerkbestuur, Joke Beekema.

Anneke Mosterman overhandigt Sip Boelens de onderscheiding.

Pastoor Paul Verheijen overhandigt Ans Mosterman de onderscheiding.

Na afloop volgden felicitaties van de aanwezigen.