Pastoor Paul Verheijen is van woensdag tot en met zondag op Ameland.

Donderdagmorgen is er bijeenkomst van de pastoraatsgroep in de pastorie.

Donderdagmiddag is er oecumenische viering in de Stelp.

Vrijdagmorgen is er bestuursvergadering in de pastorie.

Zondagmorgen om 10 uur is de jubileumviering ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het Sint Clemenskoor. Pastoor Paul Verheijen gaat dan voor in de eucharistieviering. Na de jubileumviering is er koffie met gebak in de soos.

De opbrengst van de patatwagen op de kermis in Nes en Ballum en de bemanning van de hekken op het Roggefeest is in totaal € 3.517,21. Heel veel dank aan de vele vrijwilligers die ons hierbij hebben geholpen.
Er is tijdens de 45+ avond van de Burekermis een collecte gehouden voor de herbouw van onze kerk, met als opbrengst € 386,75. Dank aan het bestuur en de feestcommissie van dorpsbelang Buren en natuurlijk alle gulle gevers.