De kerk is de hele kunstmaand geopend voor bezichtiging van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur op zondagmiddag van 12 tot 17 uur.
Woensdag en donderdagmiddag worden er Wegwijzers in elkaar gezet in de Soos.
Donderdagmiddag om 2 uur is er oecumene-voorbereiding in de consistorie in Ballum.
Vrijdagmorgen morgen is er bijeenkomst van de pastoraatsgroep.
Vrijdagmiddag vergadert het kerkbestuur in de pastorie.
Zondag is er om 10 uur een woord en communieviering met Theo Kiewiet in de Toel.