Chris Fictoor achter altaarChris Fictoor overhandigt tijdens de viering van afgelopen zondag zijn zelf gecomponeerde lied n.a.v. de brand aan Anneke Mosterman, voorzitter van het St. Clemenskoor en aan bisschop de Korte.