Informatiebijeenkomst 14 november 2013

 

Aanwezig: Pastor Paul, Foppe, Willem, Aaldert, Joop, Joke en Irene

Gast: Jouke Jongsma en Neeltsje Bouma

 

Foppe opent om ca. 20.00 uur de bijeenkomst met een welkomstwoord.

Neeltsje start met een openingsgebed.

 

Jongsma geeft een beknopt verslag van wat er allemaal gedaan is de afgelopen maanden en geeft aan dat een goede voorbereiding veel tijd kost.

 

Er is een kostenberekening gemaakt van de herbouw en dit is besproken met de verzekeringsmaatschappij. De maatschappij keert de schade wel uit, maar met een aantal beperkingen, de leien worden bijvoorbeeld niet helemaal vergoed. Als wij bepaalde zaken willen wijzigen zullen zij beoordelen of dit in de vergoeding past of niet. Zij kijken mee tijdens het gehele proces.

 

We willen de kerk wel multifunctioneel gaan gebruiken, maar de kerk moet wel kerk blijven.

Er zullen wel een aantal zaken worden aangepast.

Jongsma laat een aantal afbeeldingen zien van de kerk, als eerste een foto zonder de zijbeuken en zonder de pastorie. Daarna nog enkele afbeeldingen van later jaren. De westkant van de kerken willen we terug veranderen naar een afbeelding van 1931, dit voorportaaltje is veel mooier als het huidige.

Ook laat hij beelden zien van een vroeger interieur, met o.a. een mozaïeken middenpad.

De wanden waren toen wit gestukadoord. De schilderingen in het koor waren er toen ook nog niet, deze zijn later aangebracht. Ook het plafond was destijds wit gestukadoord. Een wit gestukadoord plafond is duurder als een houten plafond. De verzekeraar betaalt alleen het houten plafond, volgens de laatste situatie.

 

Parochiaan: wat is beter voor de akoestiek?

Jongsma: hout of stukadoorwerk maakt niet veel uit voor de akoestiek.

 

Het gaat voorlopig om de indeling van het gebouw, interieur moet we nog nader bespreken.

De doopkapel wordt niet meer gebruikt als doopkapel, dit wordt een Maria- of stiltekapel.

De zijkapellen worden afsluitbaar gemaakt, indien nodig kunnen ze weer gebruikt worden.

Er komt een intern voorportaal, afgesloten van de kerk met een glaswand.

In het voorportaal komen 2 toiletten, een trap naar het koor, garderobe ruimte en een doorgang naar de Mariakapel.

 

Het zangkoor blijft even groot, er is ruimte voor een orgel, maar er moet nog worden gekeken naar wat voor orgel en hoe het geplaatst moet worden. De glas-in-lood ramen willen we graag terugbrengen en deze zie je het mooist vanuit de kerk, dus deze zouden zichtbaar moeten blijven.

 

In de noordkapel zit een buitendeur zodat deze voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Op de plaats van de biechtstoel komt een toilet en er komen stoelen i.p.v. banken en eventueel een mobiele keuken voor koffie e.d.

De zuidkapel kan ook apart gebruikt worden. Er komt een nieuwe ingang via het parochiecentrum en een hal met toilet en garderobe en een keukenblokje.

De biechtstoel bij de Burekapel blijft bestaan.

 

Parochiaan: wordt er wel voldaan aan de bouwvoorschriften en nooduitgangen?

Jongsma: daar wordt rekening mee gehouden.

De brandweer heeft bepaalde eisen, daar wordt rekening mee gehouden.

Er is een vergunning voor 350 personen en daar wordt nog aan voldaan.

De kapconstructie was vrij licht, deze moet steviger worden. Dit moet volgens het bouwbesluit en wordt dan ook door de verzekeraar vergoed.

 

De trappen op het priesterkoor gaan weg om het daar iets ruimer te maken.

Parochiaan: worden de treden nu gewijzigd in 1 x 3 treden i.p.v. in etappes?

Jongsma: dat moet nog uitgezocht worden, samen met een deskundige.

Dat komt nog, het gaat nu eerst om de indeling van de kerk, nog niet om het interieur.

 

Parochiaan: waar komt bergruimte om spullen op te ruimen? Nu worden de biechtstoelen en de ruimte achter het altaar gebruikt als berging?

Jongsma: bergruimte komt waarschijnlijk in het parochiecentrum. Dit wordt gebruikt als keuken en als vergaderruimte. De huidige hal zou bijvoorbeeld bergruimte kunnen worden.

Het huidige stookhok blijft waarschijnlijk op dezelfde plek, maar moet misschien ruimer, omdat er meer ruimte nodig is voor de verwarming. Misschien moet er wel een compressie- ruimte komen, maar dat is nog niet bekend. De manier van verwarmen is nog onbekend.

Voor het hoofdgebouw wordt een nieuwe vloer vergoed, maar voor de zijkapellen niet.

 

Parochiaan: het parochiecentrum wordt dus niet meer gebruikt als dagkapel? De huidige dagkapel wordt keuken, wat is de bedoeling hiervan, een cateringbedrijf?

Jongsma: nee, maar als je de zijbeuken wilt gaan verhuren moet je deze kunnen bedienen met koffie, thee, soep e.d.

Parochiaan: voor vergaderingen kun je toch de Toel gebruiken. Kan de noordkapel niet afgebroken worden en bijvoorbeeld gebruikt worden als kerkhof?

Jongsma: het parochiecentrum wordt toch nog wel veel gebruikt, voor vergaderingen, kinderkoor, jongerenkoor, voorbereidingen Vormsel en 1e Communie.

Als er niet gebouwd wordt, vindt er ook geen vergoeding plaats door de verzekeraar, het is dus goedkoper om de kapel te laten staan en te restaureren dan af te breken, dat zou kapitaalsvernietiging zijn. Bovendien kan de kapel gebruikt worden bij drukke vieringen.

 

Parochiaan: is het mogelijk om de aansluiting van het priesterkoor naar de kapellen wat ronder te maken?

Jongsma: dit is veel duurder en moeilijker om af te sluiten, je moet ze wel goed kunnen afsluiten. We zullen erover nadenken.

 

Parochiaan: wat gebeurt er als we geld tekort komen?

Er is de afgelopen 10 jaar geen financieel overzicht geweest, hoe staan we ervoor?

Jongsma: in principe zijn we goed verzekerd, maar als we al onze wensen willen vervullen, kan het wel eens te duur worden en moeten we misschien dingen schrappen.

 

Parochiaan: op dit moment ligt het stil met de fondsenwerving, er zijn geen acties en er zijn nog wel mensen die geld willen geven.

Jongsma: er moeten plannen komen waarop de mensen kunnen reageren en geld storten voor een bepaald doel.

 

Parochiaan: waar komt de trap naar het koor en wordt deze ook afgesloten?

Jongsma: ja, dat is wel de bedoeling. Hij laat op het vlekkenplan zien waar de trap zit.

Parochiaan: staat de plek voor de trap al vast?

Jongsma: dit hangt ook samen met wat voor orgel er komt en kan nog aangepast worden.

 

Parochiaan: is er al gesproken over de energievoorziening?

Jongsma: nog niet inhoudelijk, er moet een energiescan volgen.

Misschien kunnen we gebruik maken van zonnepanelen, vloerverwarming of alternatieve energie, we willen graag energiezuinig exploiteren. Budgetneutraal energie opwekken is zeker een optie, maar het moet de kerk niet aantasten van buitenaf.

 

Parochiaan: het parochiecentrum wordt veel gebruikt. Waarom niet de noordkapel afsluitbaar maken en de Burekapel  afsluiten en gebruiken als vergaderruimte enz.? Je kan dan alle spullen laten staan en hoeft niet telkens alles op te ruimen. Beide kapellen worden toch maar 1 of 2 x per jaar gebruikt.

Jongsma: als ze toch maar 1 of 2 x per jaar gebruikt worden kun je de Burekapel net zo goed afsluitbaar maken en gebruiken als vergaderruimte, je hoeft de spullen dan ook maar 1 of 2 x per jaar op te ruimen, maar hij is dan nog te gebruiken bij grote vieringen.

 

Parochiaan: er moet wel goed worden nagedacht over de bergruimte, zeker als je stoelen e.d. moet opruimen.

 

Parochiaan: als de Noorse leisteen niet meer tegen de muren komt, moet je er goed om denken hoe die muur er dan uit komt te zien, denk aan vocht en viezigheid (natte jassen, kaarsvet, vieze handen).

 

Parochiaan: wordt de kerk straks weer een monument?

Jongsma: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ziet op dit moment geen reden om onze kerk van de lijst af te halen, maar het hangt ervan af hoe we gaan restaureren/herbouwen. We moeten een aantal dingen veranderen in verband met bouweisen. Op dit moment doen ze geen uitspraak, misschien wordt de kerk straks ook wel gedeeltelijk monument.

De gemeente zal ook navraag doen bij de RCE en bij Hûs en Hiem als we een ontwerptekening indienen.

 

Parochiaan: in hoeverre moet het bisdom toestemming geven?

Pastor Paul: het bisdom kijkt mee en geeft ook advies. Het geheel moet ook toestemming hebben van het bisdom. Zaterdag a.s. is er een gesprek met de kunstcommissie van het bisdom en gaat het eerst om de kunstzinnige zaken, zoals het altaar, de glas-in-lood ramen, de gewelfschilderingen e.d.

 

Parochiaan: hoe kan het orgel worden meegenomen in het hele verhaal, wil het bisdom hier ook over meepraten?

Pastor Paul: dat zou kunnen, maar als we met een goed plan komen stemmen ze er waarschijnlijk wel mee in.

 

Parochiaan: we hebben een orgel in Hillegom op het oog, maar dat zal met deze tekening en de trap op die plaats, niet gaan passen.

 

Parochiaan: Wanneer is er weer een bijeenkomst? Kunnen we dan een financieel overzicht ontvangen?

Jongsma: een financieel overzicht kan misschien wel in de volgende Wegwijzer.

De volgende bespreking zal begin volgend jaar zijn.

 

Parochiaan: hebben jullie al een aannemer op het oog?

Jongsma: nee, we willen wel het liefst samenwerken met Amelander bedrijven, de wens van het kerkbestuur is om zoveel mogelijk werk op Ameland te houden..

 

Parochiaan: wanneer kan er gestart worden met de bouw, wat is de streefdatum?

Foppe: waarschijnlijk mei volgend jaar, volgens de planning.

 

Jongsma sluit zijn presentatie af om ca. 22.00 uur.

 

Foppe meldt nog een aantal zaken over de financiën.

De energiekosten van de kerk zijn momenteel nihil, dus we hebben niet veel onkosten.

Het eigen vermogen is op dit moment € 50.000,-.

Er is de laatste jaren veel geld uitgegeven aan het orgel en de pastorie.

 

Parochiaan: als er een lening moet worden afgesloten, wie is er dan verantwoordelijk?

Foppe: het bisdom moet toestemming geven en zal ons waarschijnlijk tegenhouden als we te veel geld uitgeven.

Parochiaan: kunnen de leden voortaan elk jaar een financieel verslag ontvangen, voorheen gebeurde dat ook elk jaar. Kan er straks een financieel overzicht komen van de totale uitgaven van de herbouw?

Foppe: voor zover ons bekend was er nooit een jaarlijks financieel verslag, maar we kunnen dit wel invoeren.

 

Pastor Paul bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

Hij heeft nog een plezierige mededeling, hij kan ons melden dat een anonieme gever ons

€ 10.000,- heeft geschonken voor het interieur van de kerk, hij wil hier graag iets specifieks mee doen.

Hij sluit af met de woorden dat we er met elkaar voor zullen moeten zorgen dat we weer een mooie kerk krijgen.