Aan: alle ouders van kinderen en jongeren binnen de St. Clemensparochie

Betreft: oproep deelname werkgroepen  / oproep voor  hulpouders

 

Beste ouders,

Zoals bekend, organiseert en verzorgt de  werkgroep KWD maandelijks in een aparte ruimte een kinderwoorddienst tijdens de zondagvieringen in onze parochie voor kinderen  t/m   12 jaar.

De bijbelverhalen worden daar door leden van de werkgroep op een eenvoudige en toegankelijke  manier verteld en middels allerlei creatieve werkvormen uitgebeeld en verwerkt. Heerlijk om te zien hoe de kinderen na afloop blij en trots op hun werkjes zich weer bij hun ouders voegen.

Zo gaan de verhalen leven en  krijgen ze spelenderwijs een diepere betekenis in hun bestaan.

En dat is ook waar het allemaal om gaat. Dat is wat wij onze kinderen graag willen meegeven.

 

De 1e  communie- werkgroep levert  haar bijdrage aan het begeleiden – samen  met de Pastoor – van de kinderen naar de 1e Communie en daarna naar het Vormsel als volgende belangrijke stap.

 

Dit alles vraagt nogal wat van de leden van de werkgroepen  en tot nu toe hebben we gelukkig kunnen rekenen op een voldoende aantal ouders om deze mooie taken te vervullen.

Maar kleine kinderen worden groot. Een aantal ouders binnen onze werkgroep heeft zelf al geen kinderen meer in genoemde leeftijdsgroep en/of heeft al ruimschoots zijn/haar aandeel geleverd in tijd en energie voor dit prachtige werk. Zij zullen zich binnenkort uit de werkgroep terug trekken.

 

We hebben op dit moment dus dringend behoefte aan vervanging, uitbreiding en vernieuwing.

Zo zouden we bijvoorbeeld ook meerdere (sub-) werkgroepen kunnen samenstellen, zodat niet alle taken op dezelfde schouders terecht komen en er ook ruimte komt voor aanvullende initiatieven.

Vandaar dat we besloten hebben om via deze weg een oproep te doen aan alle ouders met kinderen om serieus na te denken deel uit te gaan maken van  een werkgroep of als hulp-ouder mee te helpen.

Wie zich wil aanmelden  kan dit doen via onderstaande Email-adressen of telefoonnummers.

Alvast bedankt!!!

 

met vriendelijke groet,  namens de werkgroepen

Diana, Dymphie, Joke, Marieke , Martine en Sandra

 

Diana          542412  diana@fietsverhuur-ameland.nl

Dymphie     542376  info@duinzicht.nl

Joke             543299 jbeekema@xs4all.nl

Marieke       542189 info@onskasteel.nl

Martine        543050 zwem-sportameland@knid.nl

Sandra         543334  wpbakema@home.nl

 

 

 

Nes, december 2013