Afgelopen maandag is naar buiten gekomen dat onze parochie sinds 10 maart geen penningmeester meer heeft. Er zijn namelijk onrechtmatigheden geconstateerd in de boekhouding van onze parochie. Het bestuur heeft in een extra vergadering op 10 maart de penningmeester daarop aangesproken. Hij heeft deze feiten bekend, waarna hij voorgedragen is voor onmiddelijk ontslag door de bisschop. En de verdere stappen zijn toen besproken.

Wel had het bestuur op voorhand de bankrekeningen geblokkeerd om verdere schade te voorkomen. Sinds deze week is er een onafhankelijk onderzoek aan de gang om precies te achterhalen wat er vermist is. Er is gelukking niets gebeurd met het verzekeringsgeld en met de donaties voor de heropbouw van de kerk. Dat we u hiervan geen mededelingen hebben gedaan, heeft te maken met het voorzichting omgaan met en respect voor de persoonlijke levenssfeer van de oud-penningmeester, zijn gezin en zijn familie.

Zondag 6 april in de namiddag werden we als bestuur ineens geconfonteerd met het feit dat Omrop Fryslan op de hoogte bleek van de problemen en van zins was dit naar buiten te brengen. Als bestuur willen we nadrukkelijk laten weten dat het onze bedoeling nooit is geweest om de zaak op deze manier naar buiten te laten komen. Hierdoor zijn alleen maar mensen geschaad en dat vinden we in niemands belang. Het bedrag waar – het -voor zover nu bekend- om gaat, is op onze rekening teruggestort.

Op korte termijn willen wij een bijeenkomst voor de parochianen organiseren, waarin wij uitleg zullen geven over de situatie en graag uw vragen willen beantwoorden. Op deze avond willen we ook de voortgang van het kerkherstel met u bespreken.

Na de brand, waarbij onze mooie kerk werd verwoest, is dit opnieuw een forse klap voor de Clemensparochie. Maar net zo goed als we druk bezig zijn met de herbouw van ons kerkgebouw, bidden we ook om hersteld vertrouwen in elkaar. Dat na de duister van Goede Vrijdag het licht van de Paasmorgen volop mag gaan schijnen op Ameland!

Bestuur St. Clemensparochie