Kort nadat brand ons kerkje in de as had gelegd begon Frits Kienstra met een actie voor het Sint Clemens restauratiefonds. Leien van het kerkdak werden beschilderd met vaak een afbeelding van de Cuyperskerk. Inmiddels heeft Frits met zijn actie ruim 5200,- euro opgehaald! GEWELDIG! Er zijn nog steeds beschilderde leien te koop in de dagkapel.

leien