De herfst is weer begonnen en dat houdt voor de rooms-katholieke kerk óók in dat we de bijzondere dagen van Allerheiligen en Allerzielen gaan vieren.
Op Allerheiligen gedenken we al degenen die waarschijnlijk nooit in de geschiedenisboekjes vermeld zullen worden, maar die na hun dood wèl een bijzondere indruk hebben achtergelaten. Vaak zijn dat heel gewone mensen geweest. Mensen die we zelf hebben gekend, in onze familie, in onze parochie of misschien was het wel gewoon onze buurvrouw. We kennen in onze kerk natuurlijk officiële heiligen, zoals Sint Martinus en Sint Bonifatius en zijn Gezellen. Zij hebben een naamdag Martinus op 11 november en Bonifatius en de zijn Gezellen op 5 juni. Maar ook al die onbekende heiligen willen we eren en wel begin november.
Een dag later gedenken we onze doden. Die zijn zeker niet naamloos of onbekend! We leven soms geen dag zonder aan hen te denken. Ze worden gemist: je vergeet nog steeds aan tafel een bord minder neer te zetten. Je denkt nog altijd dat ze zomaar weer binnen kunnen stappen, als je iemand in de gang hoort aankomen. Hun zegswijzen en typische uitdrukkingen worden nog regelmatig gebruikt. Je verzorgt hun graven, want je wilt hen niet onverzorgd achterlaten op het kerkhof. Dat zien we altijd als er in Dokkum in de zomer een openluchtmis gehouden wordt op de begraafplaats. De graven hebben allemaal een schoonmaakbeurt gehad en zien er fleurig uit, met bloemen versierd. Sommige mensen zeggen niets te vinden op de begraaf-plaats, anderen gaan zeker in het begin haast dagelijks even langs het graf van hun geliefde.
Op Allerzielen gedenken we hun namen. De namen van hen die sedert Allerzielen 2014 zijn gestorven worden stuk voor stuk genoemd en we steken voor hen een kaarsje aan bij het Licht van Christus, de Verrezene (met als zichtbaar symbool de Paaskaars) Ook anderen, al veel langer geleden gestorven, maar in de kring van hun naasten nog altijd gemist, worden met naam en toenaam genoemd. Daarvoor geven we als parochies de gelegenheid om misintenties op te geven. Het is eerst en vooral een troostrijke viering, waarbij we als parochianen stil staan bij hen die zijn achtergebleven. We roepen u dus ook allemaal op om naar deze viering te komen. Gedeelde smart is halve smart! Ook al een oude zegswijze, maar o zo waar!

De vieringen zijn als volgt:
Ameland: 1 november om 10.00 uur Allerheiligen in de Toel
Ameland: 2 november om 19.00 uur Allerzielen in de Toel
Burgum: 1 november om 10 uur Allerheiligen/Allerzielen parochiekerk
Dokkum: 1 november om 10.00 uur Allerheiligen parochiekerk

Dokkum: 2 november om 19.00 uur Allerzielen parochiekerk

Graag tot ziens bij één of beide vieringen!

uw pastores Neeltsje en Paul