Anselm Grün op 9 juni naar Dokkum

De bekende Duitse monnik en publicist Anselm Grün is op zondag 9 juni a.s. gastspreker op de jaarlijkse Bonifatiusdag in Dokkum. Anselm Grün (1945) is monnik in de Benedictijnenabdij van Münsterschwarzach (Duitsland). Hij is een bestsellerschrijver. Zijn boeken over spiritualiteit zijn in meer dan twintig talen vertaald.  Het thema van de publiekslezing van Anselm Grün is ‘HOOR!’ .

PROGRAMMA

7.00 uur Start bezinningstocht te voet
Met een pelgrimszegen van pastoraal werkster Neeltsje  Bouma vertrekt een bezinnende voettocht
(15 km) vanuit kerkelijk centrum De Bron, Mûnebuorren 11, 9133 MA, Anjum. Wilt u meelopen met de bezinningstocht, geef u dan op voor 3 juni via l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl of (050) 406 58 88.

10.00 Inloop met koffie en thee in het Bonifatiuspark (Bronlaan 12, 9101 VS Dokkum)

10.30 Opening met aansluitend de workshops:

* ANSELM GRÜN houdt een lezing met als thema ‘HOOR!’,
voor simultaanvertaling wordt gezorgd
*KINDERWOORDDIENST voor kinderen van 4-12 jaar
* ROCK SOLID voor de jeugd van 12-15 jaar
* JONGERENACTIVITEITEN voor jongeren vanaf 16 jaar

12.15 uur Lunch

13.30 uur Processie
Vanaf de H. Bonifatius en Gezellenkerk in het centrum van Dokkum naar de Bronlaan

14.00 uur Eucharistieviering
In de Bonifatiuskapel, voorganger is mgr. De Korte.
De zang wordt verzorgd door de Bonifatiuscantorij uit Leeuwarden onder leiding van Hendrikje van der Berg

15.30 Zegening devotionalia bij waadplek

16.00 uur Sluiting

Graag tot ziens op zondag 9 juni in Dokkum!
Aanmelding vooraf niet nodig (uitgezonderd de wandeltocht)