De opbrengst van de patatwagen op de kermis in Nes en Ballum en de bemanning van de hekken op het Roggefeest is in totaal € 3.517,21. Heel veel dank aan de vele vrijwilligers die ons hierbij hebben geholpen.

Er is tijdens de 45+ avond van de Burekermis een collecte gehouden voor de herbouw van onze kerk, met als opbrengst € 386,75.  Bedankt bestuur en feestcommissie dorpsbelang Buren en natuurlijk alle gulle gevers.

Van supermarkt Attent op Klein Vaarwater hebben we dit jaar een bedrag van € 478,50 in ontvangst mogen nemen, ingezameld door lege flessengeld. Hartelijk dank!

Het totaal van de barometer is op dit moment € 116.654,51!!!