In november 2015 start de Diocesane Werkgroep voor Liturgie een cursus voor parochianen die zich willen verdiepen in het kerkelijk jaar. De cursus heeft een toegankelijk karakter waarbij aspecten van het kerkelijk jaar zullen worden belicht. Veel voorkennis is niet vereist omdat we, stap voor stap, in zeven bijeenkomsten de feesten en liturgische tijden volgen.
Je bent als vrijwilliger werkzaam op het gebied van de liturgie maar hoe zat het ook al weer ? Je wilt wat meer achtergronden weten, of je bent ooit gedoopt en je hebt de behoefte je opnieuw te oriënteren op het geloof, of je bereidt je als ouders voor op het doopsel van je kind, of je begeleidt die ouders; of je hebt behoefte aan achtergrondinformatie ? Dan is deze cursus wellicht iets voor jou. Als basis wordt het boek ‘Ons brood gedoopt in licht’ van Andries Govaart gebruikt.
Pastoor Victor Maagd, Ann Dikhoff-Pollmann, pastor José Lange en pastor Arjen Jellema zullen, zowel in Drachten als in Assen de avonden verzorgen. De deelnamekosten bedragen €25,-.
Het bedrag kun je overmaken op bankrekeningnummer: NL42INGB 0670265578 o.v.v. ‘Ons brood gedoopt in licht’ . De bijeenkomsten zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur
BIJEENKOMSTEN DRACHTEN
Parochiezaal van de R.K.kerk
Pier Panderstraat 1
9203 SG Drachten
26 november 2015 (Advent), 10 december (Kerst), 14 januari (Tijd door het jaar), 18 februari (Vastentijd), 10 maart (Pasen), 14 april (Pinksteren), 12 mei (Tijd door het jaar)
BIJEENKOMSTEN ASSEN
Parochiehuis van de R.K.Kerk
Dr. Nassaulaan 3c
9401 HJ Assen
3 december (Advent), 15 december (Kerstmis), 21 januari (Tijd door het jaar), 25 februari (Vastentijd), 17 maart (Pasen), 21 april (Pinksteren), 26 mei (Tijd door het jaar)

Voor méér informatie en een folder kunt u contact opnemen met pastoor Victor Maagd, 0527 – 61 20 61 of pastoormaagd@gmail.com. Deelnemers vragen wij zich uiterlijk 13 november 2015 op te geven bij:

Bisdom Groningen-Leeuwarden. Afdeling Pastorale Dienstverlening
Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel: 050-4065888 Email: l.winter@bisdomgl.nl