In 2014 komen er in het bisdom Groningen-Leeuwarden vier nieuwe fusieparochies bij. Het zijn de Zalige Titus Brandsma-parochie (Bolsward, Workum, Makkum, Witmarsum), de Heilige Antonius van Padua-parochie (Sneek, Heeg, Roodhuis, Blauwhuis), de Heilige Norbertus-parochie (Hoogezand-Sappemeer, Winschoten, Veendam, Oude Pekela, Nieuwe Pekela) en de HH. Petrus en Paulusparochie (Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord).

Zoals gebruikelijk zullen de kerken in de nieuwe parochies hun oude naam behouden.

Op 1 januari 2014 heeft de Sint Brandanusparochie van Terschelling zich aangesloten bij de H. Jacobus de Meerdere-parochie (Harlingen, Franeker, Dronryp, St. Annaparochie). Daarmee is de parochiefusie in Noordwest Friesland voltooid.In 2012 waren er nog 84 parochies, momenteel zijn er 67 parochies. In 2018 zullen er uiteindelijk 19 fusieparochies zijn. De parochiefusies zijn een gevolg van het uitvoeren van het diocesane beleidsplan ‘Kwetsbaar en Hoopvol’.