Zoals iedereen al heeft kunnen zien, zijn de werkzaamheden aan de kerk begonnen.

Bouwbedrijf Friso heeft de containers geplaatst, de steigers opgebouwd en inmiddels is het dak van de Burekapel al dichtgemaakt.

Het is de bedoeling dat eerst zoveel mogelijk het metselwerk wordt hersteld aan het schip van de kerk.

In de planning staat dat in de derde week van januari de kapconstructie geplaatst wordt. Zo begin februari plaatsen ze de viering toren, die naast de kerk wordt opgebouwd. De leidekkers worden in april/ mei verwacht.

Pas als de dakconstructie klaar is worden de vloeren er uit gebroken. Hierin komen de vloerverwarming en luchtverhittingskanalen.

De aanbouw van de nieuwe entree is ook na de plaatsing van het dak. Dit in verband met de steigerconstructie van de westgevel.

Eind augustus is de oplevering gepland. Dan begint pas het meeste werk voor de interieur restaurateur.

Dit schema is natuurlijk erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Ter bescherming van de rij graven aan de oostzijde van de kerk is daar opnieuw een bekisting over gezet. Die blijft staan totdat de steigers erom weg gaan, ongeveer 1 april. Wij begrijpen dat het voor de nabestaanden erg vervelend is dat ze het graf van hun geliefde nu niet kunnen bereiken. In overleg kan, als men dat wil, tijdelijk de grafzerk weer vrijgemaakt worden. Dit is gecommuniceerd met de familie.

Tot onze vreugde kunnen we met een groep enthousiaste vrijwilligers een groot gedeelte van de werkzaamheden aan de voormalige dag kapel zelf uitvoeren. We hebben dit uit het bestek van de aannemer gehaald en kunnen hier door flink bezuinigen op de bouwkosten.

Goed nieuws is ook dat de “Sint Clemens patatbakkers” op het Roggefeest en de kermissen van Ballum en Nes met elkaar €3.244,42 hebben opgehaald.

Kort na de brand is Frits Kienstra, in samenwerking met andere amateurschilders, begonnen met een actie om leien te beschilderen, vaak met een afbeelding van de kerk. Zij hebben hiermee inmiddels het formidabele bedrag van ruim € 5200,- binnen gehaald! De leien zijn nog steeds te koop. U kunt ze vinden in de dag kapel.

Nogmaals onze dank aan ieder die op één of andere manier bijdraagt om ons kerkje te herbouwen.

Ondertussen staat de barometer van het herstelfonds op € 85.340,22 Op onze website www.stclemensparochie.nl kunt u regelmatig foto’s bekijken van de voortgang van het bouwproject.

Binnenkort breekt de advent weer aan als voorbereiding op het kerstfeest. U kunt op de Liturgische kalender in deze Wegwijzer zien dat de pastoraatsgroep er weer in is geslaagd om op elke zon- en feestdag een Eucharistieviering of een woord en-communieviering te organiseren. Heel bijzonder in deze tijd waarin steeds meer mensen geen boodschap meer lijken te hebben aan kerk en religie. U bent van harte uitgenodigd om samen met elkaar zich voor te bereiden op het feest van de Geboorte van de Heer.

Namens het kerkbestuur,

Anne de Jong