Terwijl ik dit schrijf, bruist het in onze parochie van activiteiten. De herbouw van de kerk is overduidelijk begonnen.
De kerktoren is inmiddels naast de kerk opgebouwd. De maand maart zal gebruikt worden om de dakconstructie te plaatsen en bij goed weer zal op 29 maart de toren geplaatst worden. Dit moment zal waarschijnlijk veel publiciteit trekken. Letterlijk een hoogtepunt in het bouwproces. Half mei zal het gouden haantje terug geplaatst worden. We willen dit doen samen met de leerlingen van de Kardinaal de Jongschool die al vlug na de brand een “actie kerkhaantje” gehouden hebben.
Randolph Algera, de schilder/kunstenaar, is ondertussen begonnen in zijn glasatelier in Groningen met het ontwerpen van de glas in lood ramen van de Mariakapel. Een driedimensionale Maria afbeelding in glas, omringd door lelies. Een heel bijzonder ontwerp. Eind deze maand gaat een delegatie van het bestuur er naar toe om de voortgang te bekijken. Ook aan het ontwerp van de overige ramen wordt gewerkt. Een voorbeeld is het bijzondere raam dat in de Westgevel zat, in 1948 geschonken door de parochie aan kardinaal De Jong, bij zijn 40 jarig priesterfeest.
Het raam was een drieluik met daarin figuraties van St Clemens, de Clemens kerk in Rome en de St. Clemens op Ameland, Johannes de Doper, met daarbij het water van de Jordaan overvloeiend in het water rondom Ameland met daarin een doopceremonie. Johannes de Doper was ook de patroonheilige van het kerkje dat tot kort na de reformatie op de algemene begraafplaats stond. Het derde raam was van de H. Willibrordus, de eerste bisschop van Utrecht wiens zetel later door zijn opvolger kardinaal De Jong werd ingenomen. Daarin zat ook nog een afbeelding van het grootseminarie Rijsenburg waar de Jong professor was. Al deze beeltenissen komen terug, maar in een eigentijds ontwerp. Dit raam was uniek in Nederland.

Elders in deze wegwijzer kunt u een verslag lezen van onze organisten Ard Lucassen en Sip Boelens over het nieuwe orgel. Dat wordt nu in de werkplaats in Hillegom gerestaureerd en passend gemaakt voor onze kerk. Het beloofd een bijzonder orgel te worden met veel mogelijkheden. Kijk vooral van tijd tot tijd eens op onze website www.stclemensparochie.nl .Er staan veel foto’s op van de voortgang van de bouw en ook van het orgel.

Op 8 en 9 februari zijn pastoor Henk Nota en ondergetekende 2 dagen in het zuiden geweest om interieurspullen op te halen voor onze St Clemens kerk. Na de brand op 3 februari 2013 was er zo goed als niets meer. Overal in het land sluiten veel kerken en daarom komt er behoorlijk wat spul vrij.
Uit de kerk van Schijndel hebben we al het orgel kunnen krijgen. Nu hebben we uit die kerk ook nog wat losse kandelaars opgehaald
. In Heythuizen woont mijn bejaarde oom, pater Theo de Jong, 91 jaar inmiddels en nog behoorlijk fit voor zijn leeftijd. Bij deze gelegenheid schonk hij zijn miskelk, die hij 61 jaar geleden bij zijn priesterwijding van de parochie heeft gekregen, aan de op Ameland geboren priester Henk Nota. Een emotioneel moment.
Heel bijzonder was het diner dat we ’s avonds hadden bij kluizenaar Harry Sterenberg. In een piepklein huisje in het bos bij Nunhem werd op een houtkachel een Russische maaltijd bereid. Harry Sterenberg heeft een tijd in een klooster in Rusland gewoond en is nu hier in Nederland als priester bevoegd om voor te gaan bij Byzantijnse liturgie vieringen. Naast zijn huisje heeft hij een Byzantijns kerkje gebouwd. In het pikkedonker met wat kaarslicht hebben we het kerkje en de iconenwand kunnen bekijken.

Dinsdagochtend vroeg waren we al bij het Provincialaat van Zusters van Liefde in Tilburg, waar we prachtige altaarkandelaars en twee verzilverde altaarschellen meekregen. Deze zusters waren tot 30 jaar terug werkzaam in Wytgaard. Ze runden daar een opvang voor geestelijk gehandicapte kinderen. De zusters zelf zijn al stokoud maar nog goed bij de tijd.
We hadden nog wat tijd over en toen konden we nog naar Teteringen, waar in het Missiehuis van de Missionarissen van de Heilige Familie, onze oud-pastoor, Marcel van der Vlugt woont. Helaas was hij niet thuis en konden we alleen een schriftelijke groet en een doosje met Amelander duumkes achterlaten.
Twee bijzonder roomse dagen al met al. Een week na deze bijzondere reis kregen we vanuit de St Jacobus parochie uit Enschede ook nog enkele interieurobjecten aangeboden, waaronder 8 koperen kandelaren. Deze passen heel goed bij het nieuwe altaar, waar de retabel, de opbouw, ook van koper is. Dus in dank aanvaard!

Op zondag 14 februari is pastor Diederik Duzijn geïnstalleerd als pastor van de samenwerkende parochies Burgum, Dokkum en Ameland. Dit gebeurde in de St. Martinusparochie in Burgum door vicaris Arjen Bultsma. Na afloop was er in een afgeladen vol parochiehuis een warm welkom voor pastor Diederik Duzijn. Van Ameland waren aanwezig Henk de Jong, Agatha Wetting, Theo Kiewiet en Anne de Jong. Een mandje met Amelander streekproducten werd door Diederik Duzijn in dank aanvaard. Pastor Duzijn komt in de pastorie van Burgum te wonen. Op 13 maart zal hij voor het eerst voorgaan op Ameland.
Inmiddels zijn de eerste communiegroep en de Vormselgroep ook al begonnen met hun voorbereidingen. Wij wensen hun een leerzame en inspirerende route toe op hun weg naar hun Eerste Communie en het ontvangen van het Vormsel.
Namens het kerkbestuur,

Anne de Jong