De bouw van onze nieuwe kerk gaat voortvarend. Onder grote belangstelling is 29 maart de toren geplaatst. In de weken erna zijn op het grootste gedeelte van de daken de leien geplaatst. Alleen het dak van de zijkapellen moet nog. Hierop komen ook de beschreven leien van de leienactie te liggen. Ruim 280 leien zijn beschreven. 180 daarvan door de leerlingen van de kardinaal de Jongschool. Prachtige wensen en tekeningen staan erop. De opbrengst van deze sponsoractie was 850 euro! De kerk met zijn beeldbepalende toren is terug in het silhouet van het dorp Nes. Eindelijk! Inmiddels is de aannemer ook begonnen met de entreepoort. Dit is een heel bijzonder ontwerp waarin de vorm van de eerste entree uit de tijd van pastoor Scholten en de latere verbouwing in de jaren 60 verweven zijn. De bijzondere stenen die gebruikt gaan worden en het metselwerk maken dat het een uitnodigende vorm krijgt en dat is natuurlijk de bedoeling. De tweede helft van mei gaan de steigers uit de kerk en begint men met het slopen van de vloeren. Er komt een nieuwe vloer in met isolatie en vloerverwarming.
Op 20 april is er een delegatie van het kerkbestuur naar het glasatelier geweest om de eerste ontwerpen van de ramen te bekijken. Een gedeelte van de ramen van de Mariakapel waren klaar en dat belooft een bijzonder geheel te worden. Deze week is de laatste hand gelegd aan het definitieve ontwerp van de eerste 6 ramen van de zuidgevel. Hieraan ging een intensief overleg vooraf met de kunstenaar Randolph Algera, professor Sibble de Blaauw, pastoor Henk Nota en ondergetekende. Een voorbeeld waar het over ging, was de discussie over het Sint Clemens raam. In het eerste ontwerp was Clemens, voorgesteld als paus ( Clemens Romanus) en afgebeeld met tiara als hoofddeksel, later kwam de suggestie om hem met een mijter op af te beelden. Uiteindelijk werd het zonder hoofddeksel, kalend, zoals op oude voorstelling ,met een rood kazuifel en een pallium in asymmetrische vorm. In zijn linkerhand komt een anker dat staat voor zijn martelaarsdood en verder een lam en een bron, wat een verwijzing is naar de bron die hij voor dorstige steenhouwers liet ontspringen. De bron wordt aangewezen door een lam. De bron loopt door naar het raam er naast ,waar een afbeelding van Christophorus op staat, de heilige van de reizigers. Dit is nog maar 1 raam en zo zijn er 35. Omroep tv Fryslân maakt een documentaire van een half uur over de totstandkoming van de ramen. Die zal midden 2017 worden uitgezonden op de Ned. 1.
Kruiswegstaties. Uit de puinhopen na de brand zijn alle 14 kruiswegstaties van de kunstenaar Eugen Keller terug gevonden. Ze waren zwaar beschadigd en lang was onduidelijk of ze nog te restaureren waren. Inmiddels is de opdracht tot restauratie verstrekt .De achterplaten worden opnieuw gewalst en vlakgemaakt en de figuren gerestaureerd. Vaak ontbrak een ledemaat of een ander onderdeel. Dit wordt uit een massief stuk brons geslepen en passend gemaakt. Van twee staties ontbrak een gehele beeldgroep of figuur. Door intensief speurwerk is ontdekt dat er een vrijwel identieke beeldengroep is in een kerk in het Duitse bisdom Trier. Er waren nu twee oplossingen mogelijk. De eerste was om die twee staties door de bemiddeling van het bisdom Trier te lenen, om een zo een identiek afgietsel te maken. De tweede mogelijkheid was om door een bekwaam kunstenaar de oude beeldengroep opnieuw te laten modelleren. Uiteindelijk hebben we hiervoor gekozen.
Uit dezelfde puinhopen waar de kruiswegstaties opgediept zijn kwam ook de oude Godslamp te voorschijn. Deze was licht gedeukt, zwart geblakerd en er ontbrak een belangrijk onderdeel. Lang waren we in de veronderstelling dat dit object niet meer te gebruiken was. Totdat bij het opruimen van de opslagcontainer tussen wat metaal en glasresten het ontbrekende onderdeel gevonden werd. Dus nu kan ook deze Godslamp gerestaureerd worden en terug geplaatst. Deze lamp is gemaakt in 1954 door het bekende Utrechtse atelier van Elroy Bron en was een geschenk van Janke de Jong. Ze was reeds overleden toen de lamp afwas.
In de zijkapel hing een groot kruisbeeld met een bronzen Christusfiguur. Jan Kienstra heeft kortgeleden het kruis en beeld helemaal schoongemaakt en daarmee is het weer geschikt voor terugplaatsing.
De restauratie van de behouden schilderingen in het priesterkoor is inmiddels ook begonnen. Dat is een zeer nauwkeurig werk. Eerst moet de ondergrond goed geschikt worden gemaakt alvorens de verf aangebracht kan worden. De schilderingen worden niet overgeverfd maar worden zorgvuldig, met respect voor het oorspronkelijk ontwerp, geaccentueerd. Soms kan dit alleen aan de hand van de documentatie van de oorspronkelijke afbeeldingen, omdat er teveel beschadigd is.
Er worden nog een viertal wijdingskruisjes in de kerk aangebracht die een rol spelen bij het opnieuw inwijding van de kerk door de nog nieuw te benoemen bisschop. Wanneer deze plechtigheid zal plaats vinden in nog niet bekend.
Grote bewondering hebben we voor de klussers die voortvarend begonnen zijn aan de verbouw van de voormalige dagkapel. Hierin komen faciliteiten die nodig zijn voor het multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw. Van tijd tot tijd verschijnen er foto’s van Regina Beijaard-Molenaar over de voortgang van de bouw, op de website. Kijk daar vooral eens naar.
Op vrijdag 27 mei is het opnieuw een bijzondere dag voor de parochie. Dan zal om 10.30 uur het gouden haantje teruggeplaatst worden. Dit gaat gebeuren in de aanwezigheid van alle kinderen van de Kardinaal de Jongschool. Zij waren het, die al kort na de brand, een actie opstartten om geld in te zamelen voor een nieuwe haan op te toren. We maken er een speciale Sint Clemensdag van. Na het plaatsen van het haantje organiseert het kerkbestuur samen met de school een spelletjesdag. Hopelijk hebben we er mooi weer bij.
Financiën. In de begroting die we gemaakt hebben voor de herbouw van de kerk gingen we uit van een paar aannames die we op dat moment nog niet hard konden maken. Er was een post van 100.000 euro opgenomen uit fondsen. Groot is onze vreugde dat dit bedrag inmiddels volledig is binnengehaald. Het komt van de Provincie, Waddenfonds en de gemeente Ameland. Speciale dank daarvoor aan Joop de Jong die er intensief mee bezig is geweest. Onze barometerstand met daarop alle giften die we tot op heden hebben binnengekregen is opgelopen tot het formidabele bedrag van ruim 92.000 euro. We komen nu nog 100.000 euro tekort. Daarvoor willen we zeer binnenkort een grote ramen- sponsoractie opstarten. Middels een mooi boekje met kleurenafbeeldingen van de oude ramen en het nieuwe ontwerp, willen we alle parochianen en alle eilanders en bedrijven benaderen om een raam te sponsoren. Het gaat om een bijdrage van minimaal 3000 euro per raam. Een flink bedrag en wellicht kan een familie, een vriendengroep of vereniging zich voor een sponsorraam garant stellen. Voor een sponsorbijdrage van minimaal 3500 euro krijgt men er een origineel schilderij van het gesponsorde raam bij van de kunstenaar Randolph Algera. Natuurlijk blijft ook een kleinere gift op de barometerrekening van harte welkom.
Namens het bestuur,
Anne de Jong