Nee, geen zee spoelt weg de zorgen, machteloos lijkt wat ons wacht;
Uitzien naar een nieuwe morgen ,vragen wij Uw geesteskracht
Vieren wij in dat vertrouwen, nimmer zwijgen tongen vuur
Zielsverlangend te herbouwen, sterk genoeg voor lange duur

Eeuwige, Gij bouwt Uw huis, grondvest ons, opdat wij weer vertrouwen
Door Uw Geest; breng ons dan thuis, visioen om op te bouwen.

Deze wonderschone tekst schreef  dirigent en componist Chris Fictoor kort na de brand voor onze parochie. Het St.Clemenskoor zong dit met Pinksteren 2013.

We komen weer thuis! Zondag 18 december verhuizen we voorafgaande aan een speciale Eucharistieviering vanuit de Toel naar de herbouwde kerk. De pastores Paul Verheijen, Diederik Duzijn en Henk Nota zullen voorgaan. Wij hopen met vele parochianen de verhuizing te kunnen maken en onze intrek te nemen in de vernieuwde kerk.

Op dit moment staan we aan het begin van de kunstmaand. Meer dan 1000 mensen hebben  onze kerk al bezocht in de eerste vijf dagen. Het kan nog in de gehele november maand. Op gezette tijden is er een rondleiding door de kunstenaar Randolph Algera, zeer aanbevolen.

Op maandag 10 oktober heeft bouwbedrijf Friso officieel de bouw opgeleverd en het gebouw overgedragen aan het kerkbestuur. Vicevoorzitter Joke Beekema en pastor Diederik Duzijn namen de sleutel in ontvangst. Zoals bij elke bouw zijn er nog enkele puntjes die aangepast moeten worden. Een tegenvaller was, dat toen het orgel geplaatst zou worden er een ventilatiekanaal in de weg zat. Dit is inmiddels hersteld, maar daarom kon het complete orgel niet opgebouwd worden. Dat gaat nu in januari gebeuren en zal daarop volgend meteen  het orgelstemmen plaatsvinden. Dat zal zeker 1 of 2 weken in beslag  nemen.

Randolph  Algera en zijn team is nog de hele maand november bezig met schilderwerk. Daarna gaat hij pas in januari verder. Het glas in lood voor de zuidgevel is klaar en zal ook nog in november geplaatst worden, evenals de geluidsinstallatie. De banken  komen begin december. Als kerkbestuur hebben we de keuze voor het type stoelen voor de zijkapellen  nog even voor ons uitgeschoven. Dit vooral vanwege het feit dat we eventuele financiële tegenvallers nog niet helder hebben. We kunnen zo lang de stoelen uit de Toel gebruiken.

De sponsoractie voor de ramen is een groot succes. Er zijn nu al 15, grote 3000- euro, ramen gesponsord en 5  kleinere duizend-euro ramen van de Mariakapel en de zijkapellen. De meeste sponsors willen er ook een schilderij  met raamafbeelding bij hebben gemaakt door de kunstenaar. Er zijn nog ramen over! Heeft u belangstelling neem dan contact op met  iemand van het kerkbestuur.

Na de ingebruikname staan er nog twee grote gebeurtenissen op stapel. Op de eerste plaats is dat de officiële opening. Dat zal meer een werelds gebeuren worden. Een datum is nog niet bekend, maar dat zal zijn als alles klaar is. Dus schilderwerk klaar en het orgel moet functioneren. Waarschijnlijk zal de openingsplechtigheid op een doordeweekse dag zijn. Genodigden zijn zij die op een op andere wijze bij de herbouw betrokken zijn geweest. En dat zijn er velen!

Voor ons als parochie zal de kerkwijding de belangrijkste gebeurtenis zijn. Elke parochie herdenkt jaarlijks de wijding van haar kerk als hoogfeest. Deze viering vindt plaats op de wijdingsdag van het kerkgebouw. Deze kerk-mis, de dag waarop men uitgebreid feest vierde in een parochie, verbasterde tot kermis. Zo was volgens een oude Enkhuizer almanak de datum van de Nessemer kermis gelijk aan de naamdag van Johannes de Doper, de patroonheilige van het kerkje op de algemene begraafplaats. In onze kerk zullen nog een 4-tal wijdingskruisjes aangebracht worden welke de wijdingsbisschop met H.Olie zal zalven.  Dat zal pas maart/april worden, dan zal de naam van de nieuwe bisschop  inmiddels wel bekend zijn.

Het wordt ondertussen ook tijd dat we gaan nadenken over het toekomstig gebruik van de kerk. Het gebouw blijft natuurlijk in de eerste plaats een sacrale ruimte waar gelovigen samenkomen, bestemd voor de eredienst aan God. Daarnaast zal het gebouw ook een multifunctionele functie krijgen. Dat is nodig uit financieel oogpunt maar ook wenselijk om dit gebouw als centrale plaats in de gemeenschap te behouden. Te denken valt aan maatschappelijke activiteiten, tentoonstellingen, theater en muziekuitvoeringen maar ook bedrijfsevents. Wij kunnen dat als kerkbestuur niet zelf, maar denken aan het oprichten van een aparte stichting die dat kan organiseren. Wie daar ideeën over heeft en zich daar voor wil inzetten wordt van harte uitgenodigd.

Tot slot willen we opnieuw alle mensen bedanken die zich op één of andere wijze  belangeloos hebben ingezet om de kerk te herstellen. Er is afgelopen maanden heel wat afgeklust in het voormalige parochiecentrum. Speciale dank is er voor Hans Ludema van Ludema bestratingen uit de parochie van Dokkum die, samen met zijn personeel, geheel gratis de bestrating er opnieuw inlegt en het straatje naar het kerkhof verbreedt. Een heel bijzondere geste die zeer wordt gewaardeerd.

Namens het kerkbestuur wensen we ieder een goede advent als voorbereiding op het kerstfeest.

Anne de Jong