Wat betreft de voorbereidingen om te komen tot de herbouw van onze kerk, zitten we nu in de afrondende fase! Op 19 mei as. om 9 uur is de aanbesteding op het kantoor van de SBKGF te Leeuwarden.

Vier aannemers overhandigen daarbij een enveloppe met daarin het bedrag waarvoor zij de kerk willen bouwen. Het zijn 3 gerenommeerde bedrijven van het vaste land en één aannemerscombinatie van een bedrijf van het vaste land samen met een eilander bouwbedrijf. De overige eilander ondernemers zijn ook uitgenodigd maar hebben om verschillende reden niet ingeschreven.

Een dag later op 20 mei dus, neemt de verzekeraar Donatus de begrotingen door en zal de inschrijvingen beoordelen.

Op 21 mei is er overleg met het kerkbestuur en Donatus waarbij geprobeerd zal worden tot overeenstemming te komen over de uiteindelijke uitkering. Voor het kerkbestuur zal dan ook duidelijk worden welk deel van de plannen financieel gedekt is door Donatus en voor welk deel een alternatief gevonden moet worden of wat niet realiseerbaar is.

Een spannende week dus.

Vanwege de vertrouwelijkheid van de aanbestedingsprocedure kunnen wij nu niet inhoudelijk op het project ingaan.

Graag willen we dat wel doen op een parochiebijeenkomst waarbij we alles toelichten. Die ontmoeting hebben we gepland op donderdag 25 juni as. om 20.00uur in de Toel.

Wij hopen U daar dan in groten getale te mogen begroeten.

Om ons te begeleiden bij het aanvragen van subsidie binnen de kaders van duurzaamheid/energiebesparing en het multifunctioneel maken van het kerkgebouw hebben we Joop de Jong gevraagd. Hij weet als geen ander hoe deze trajecten lopen.

Daarnaast buigen we ons over mogelijke sponsor- en benefietacties om het te verwachten tekort op een aantal onderdelen op te kunnen vangen.

De bisschop van het bisdom Groningen/Leeuwarden mgr. De Korte, en de commissaris van de koningin in Friesland dhr. Jorritsma hebben inmiddels aangegeven in een comité van aanbeveling te willen plaatsnemen.

Zondagmiddag 3 mei hadden we een geweldig mooie benefietvoorstelling in de Toel. Sander en Thea Metz, samen met de bijna 90-jarige toneelspeler Jan Kalsbeek en violiste Marysa Dijkstra brachten ontroerende en herkenbare levensverhalen afgewisseld met mooie, emotionele muziek.

De aanwezigen hebben genoten en de opbrengst was voor de herbouw van onze kerk.

 

Iets heel anders

Op 17 april ll. hebben we overleg gehad met de bisdom staf o.l.v. bisschop de Korte met de parochies Burgum, Dokkum en Ameland. Het bisdom heeft in 2011 een beleidsplan opgesteld: Kwetsbaar en hoopvol, waarin besloten werd om toe te werken naar grotere, vitale parochies. De zorg die daarin verwoordt staat heeft betrekking op het aantal katholieken, het aantal vrijwilligers, het aantal kerkgangers, de deelname aan de sacramenten, het functioneren van de kerkbesturen en pastorale teams, maar ook de situatie rond gebouwen en financiën. Het gaat er in wezen om de blijde boodschap van Jezus Christus toegankelijk te maken en te houden voor alle parochianen. Een kerk die midden in de wereld staat, die mensen troost, bemoedigt en uitdaagt. Het is de bedoeling dat er in Friesland 9 parochies overblijven waarbij Ameland, Schiermonnikoog, Burgum en Dokkum één parochie zouden moeten worden, met 4 locatiebesturen.

Wij, als Amelander parochiebestuur staan zeer gereserveerd tegenover deze plannen. Wij zien vooralsnog de voordelen niet van een grotere parochie. De eilandersituatie maakt dat we altijd voor een belangrijk deel op ons zelf blijven aangewezen. Een personele samenwerking met Burgum en Dokkum zien we als het maximaal haalbare, een samenwerking waarin we de uren en de inzet van de pastores naar evenredigheid delen.

In het gesprek met de bisschop blijft hij vasthouden aan de uiterlijke fusiedatum 1 januari 2018. Wij hebben na rijp beraad aan de bisschop laten weten, dat we vanwege het vele werk en de verantwoordelijkheid die we hebben om de herbouw van de kerk goed af te ronden nu niet aan fusiebesprekingen toe komen en hopen dat hij daar begrip voor heeft.

Het is fijn dat onze beide pastores, Paul Verheijen en Henk Nota langzaamaan weer hun werkzaamheden kunnen oppakken.

Namens het kerkbestuur Anne de Jong.