Het is inmiddels alweer 2 jaar geleden dat onze mooie kerk in vlammen opging. Achter de schermen wordt hard gewerkt om tot herbouw te komen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning ligt inmiddels bij de gemeente en heeft geleid tot enkele opmerkingen van de Welstandcommissie. Daar kan vrij gemakkelijk aan voldaan worden. Er heeft inmiddels een voorinschrijving plaats gevonden door een 8- tal aannemers waarbij hen verzocht is aan te geven of ze in staat of in gelegenheid zijn tot herbouw van de kerk en het werk naar behoren uit te voeren. Het bestek is in concept gereed en klaar voor inschrijving. Met de architect, bouwbegeleider, interieur restaurateur, klimaatdeskundige en de verzekeraar is overleg gevoerd over de voortgang. Een punt van aandacht is daarbij of eventuele besparingen op bouwmethoden gebruikt kunnen worden voor nieuw uit te voeren wensen. Voor de invulling van het interieur zijn er ondertussen uitgebreide presentaties gegeven. De thema’s en figuraties in de glas- in- loodramen blijven gehandhaafd. De wens is ook de ramen die voorheen niet voorzien waren van een glas in lood afbeelding, nu uit te voeren met afbeeldingen. Door kleur, uitvoering en symboliek op elkaar af te stemmen ontstaat er dan een meer samenhangend geheel. Als parochiebestuur doen we dit samen met pastoor Henk Nota, prof. Sible de Blaauw van de Diocesane Commissie voor kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit, Randolf Algera Art-Decor en de architect Cor Bouwstra. Het schilderwerk in het priesterkoor kan waarschijnlijk behouden blijven en gerestaureerd worden. Daarvoor moet eerst het stucwerk opnieuw verlijmd worden met de ondergrond. Voor de triomfboog komt een nieuwe voorstelling. Het streven is om begin juli 2015 daadwerkelijk te beginnen met de herbouw. Tegen die tijd willen we ook graag opnieuw een parochievergadering beleggen waar op we een presentatie laten zien van de plannen en voornemens. We hebben het aanbod van iemand die de kosten van het vergulden van het gouden haantje voor zijn rekening neemt. De supermarkt Attent van Klein Vaarwater heeft een statiegeld Aktie op touw gezet, waarbij de opbrengst bestemd is voor de Aktie Kerkherstel.26 februari hebben we ons half jaarlijks overleg gehad met de parochies van Burgum en Dokkum. Dit mede als voorbereiding op het gesprek met de bisdomstaf op 17 april. as. Het bisdom stuurt nog steeds aan op een fusie met de drie parochies, waarbij wij denken dat een personele unie het maximum haalbare is. Vanwege de herstelperiode van onze beide priesters is er voor de pastoraatsgroep veel extra inspanning nodig om de diensten te kunnen laten doorgaan. We hebben daar veel respect en waardering voor. Pastor Neeltsje Bouma is nu betrokken bij de voorbereidingen van de Eerste Communie groep en de Vormselgroep. We zijn blij dat dit nu allemaal door kan gaan. De Eerste Communie werkgroep is opnieuw gevormd met Mirel Oud, Jessica Kienstra en Joke Beekema. Er zijn 9 communicantjes en pastoor Nota zal de Eerste Communieviering doen. De Vormselgroep is ook weer van start onder begeleiding van Dorus Molenaar, Els Brouwer en Barbara Kooiker. Monsigneur De Korte zal het Vormsel toedienen. Er bereiken ons wel eens vragen of opmerkingen van mensen die graag wat meer willen weten over het katholieke geloof. Daarvoor kun je uiteraard bij de pastoraatsgroep terecht. Voor mensen die dat als een te hoge drempel zien hebben we een dvd-serie Catholisism aangeschaft: “Een reis door de schatkamer van het katholieke geloof”. Een 10- delige serie zowel geschikt voor mensen die weinig of niets van het katholieke geloof weten en er in geïnteresseerd zijn, als voor katholieken die zich meer in het geloof willen verdiepen. Te verkrijgen bij ondergetekende of te bestellen via www.catholicism.nl.

Namens het kerkbestuur,

Anne de Jong