Het  is al weer enige tijd dat we bezig zijn de kerk te laten herrijzen.

Dat dit veel energie vraagt van al de betrokkenen,in welke vorm dan ook, moge duidelijk zijn.

Dat legt ook een extra druk op het pastoraatteam.

Dat pastor Paul ,naast Burgum en Dokkum , nu ook Ameland erbij moet doen met al de verantwoordelijkheden,trekt een zware wissel op zijn beschikbaarheid.

Veel reistijden en vergaderingen, voorwaar een zware taak.

Daarom moeten we samen proberen de tijd die hij op het eiland is zo goed mogelijk te bestedenen daarover vroegtijdig afspraken te maken.

Bijzonderheden als ziekenzalving en/of begrafenissen komen altijd onverwachts en we moeten er rekening mee houden dat er dan niet altijd een pastor aanwezig kan zijn.

Telefonisch zijn de pastores altijd bereikbaar ; doorgeschakeld via de pastorie.

Inmiddels is er ook weer een jeugdkoor actief ,waar we ongetwijfeld nog van horen.  Succes.

We zijn op zoek naar iemand die onze website wil onderhouden …..iets voor jou ?

Laat het ons weten.

De parochieavond over de voortgang van de herbouw werd gehouden op  14 nov. J.l   in de Toel.

 

Het bestuur.