Op 2 februari 2016 is het precies zestig jaar geleden dat het bisdom Groningen werd opgericht. In feite was er sprake van een heroprichting omdat er eerder sprake is geweest van een bisdom Groningen. In 2006 werd de naam van het bisdom gewijzigd in bisdom Groningen-Leeuwarden omdat Friesland deel uitmaakt van het bisdom en er eerder ook sprake is geweest van een bisdom Leeuwarden.

Mgr. Johannes Nierman was de eerste bisschop van Groningen (1956-1969). Vervolgens bekleedden mgr. Bernard Möller(1969-1999) en mgr. Wim Eijk (1999-2008) de Groningse bisschopszetel. Sinds september 2008 is mgr. Gerard de Korte de bisschop van Groningen-Leeuwarden.

Het bisdom telt ruim 110.000 rooms-katholieken en omvat naast de provincies Groningen en Friesland de provincie Drenthe en de gemeente Noordoostpolder.

Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van het bisdom vindt er op dinsdag 2 februari om 19.30 uur een pontificale eucharistieviering plaats in de Sint Jozef-kathedraal aan de Radesingel 2 in Groningen. Hoofdcelebrant is mgr. Gerard de Korte. Aansluitend wordt er voor genodigden een receptie gehouden in het Martinihotel op loopafstand van de kathedraal.