In deze Bisdomberichten vindt u de column van de bisschop, fotowedstrijd Actie kerkbalans, Kerstgala Dronrijp, Bisdom komt met Vormselweekend, Friese Jongeren op weg naar Europese Jongerenpelgrimage in Bazel, Muziekstuk het leven van Maria in ‘De Maria Passie’ in Wytgaard! BISDOMBERICHTEN 2017-11-14(tweede versie)