In deze Bisdomberichten vindt u de berichten over de Friese Oecumenische Vredeslichtviering in Bolsward en de Dag van het Jodendom in Groningen.

BISDOMBERICHTEN 2017-11-28