In deze Bisdomberichten vindt u de column van de bisschop, een bericht over de nieuwe kanselier van het bisdom, een aankondiging van een avond over het Onze Vader en een avond over Voltooid Leven.

BISDOMBERICHTEN 2017-12-09