Tweede Pinksterdag Emmer Compascuum

VESPER MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE

Ook in 2015 wordt in Emmer Compascuum weer een vesper gevierd ter ere van Maria ‘Hertogin van Drenthe.’ Na een rondgang door de tuin, naar de kapel van de Hertogin van Drenthe, wordt de vesper besloten met gebed en het zingen van het lied “O, Hertogin van Drenthe”.
De Mariavesperviering wordt gehouden op Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei om 15.00 uur, in de kerk van de St Willehadus parochie, Hoofdkanaal OZ 82, te Emmer Compascuum,
Voorganger in deze vesperviering is pastoor Okonek uit Hoogeveen. Aansluitend is er gelegenheid om even bij te praten bij een kopje koffie of glaasje fris het parochiehuis. U bent van harte welkom!
De kapel van Maria , Hertogin van Drenthe is gebouwd naar voorbeeld van de beeltenis van Maria in het wapen van Drenthe. Met de bouw werd begonnen in 1950 als vervulling van de belofte, dat vierentwintig jongens uit Emmer Compascuum, die hun dienstplicht in Indonesië moesten vervullen, weer behouden thuis zouden komen. In 1951 werd de kapel ingezegend en in de jaren daarna ontstond de traditie om ieder jaar een processie te houden naar de Mariakapel. Nadat de processie enige jaren in onbruik was geraakt is de traditie eind jaren tachtig in ere hersteld. Sindsdien mag de bedevaart naar de Maria, Hertogin van Drenthe zich verheugen in een steeds groeiende belangstelling.

28 april Oasekerk Drachten

OECUMENE-LEZING: KOSTBAAR IS DE KERK

De Wereldraad van Kerken publiceerde in 2013 het document ‘The Church, towards a common vision’. Het document is de vrucht van een lange oecumenische dialoog over de Kerk en wordt dezelfde status toegemeten als het Lima-document uit 1982. Hans Kronenbrug en Geert van Dartel geven deze avond een PowerPointpresentatie over het document The Church, gevolgd door plenaire bespreking of gesprek in groepen aan de hand van gespreksvragen, en inventarisatie van reacties en leeservaringen.
Dit is een initiatief van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit en de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Nederlandse Raad van Kerken (werkgroep: dr. Hans Kronenburg (PKN), drs. Henk Schoon (OKK), drs. Rob van Uden (RKK) en drs. Geert van Dartel (RKK).
De avond in Drachten wordt georganiseerd en aangeboden door de Raden van Kerken van Fryslân, Groningen en Drenthe. U bent van harte welkom op dinsdagavond 28 april 2015 om 19.30 uur in de Oasekerk, Ringweg 3, 9201 GT, Drachten. Wilt u uw komst wel even aankondigen, via tjallingii2@zonnet.nl.
Bijeenkomst regioraadsvergadering Noordoost en Zuidwest Friesland
(Bestemd voor de parochiebladen van Friesland en de Noordoostpolder.)

Op 15 april 2015 wordt de regioraadsvergadering Noordoost en Zuidwest Friesland gehouden te Heerenveen.
Als onderwerp is gekozen voor ‘Geloofsoverdracht tussen de generaties’.
Inleider is Toke Elshof. Zij zal een inleiding verzorgen vanuit het onderzoek dat zij heeft gedaan naar geloofsbeleving onder drie generaties.
De bijeenkomst van de regioraad staat niet alleen open voor de leden, maar is zoals altijd tevens toegankelijk voor alle belangstellenden.
Omdat we graag willen weten hoeveel mensen er komen in verband met de koffie en thee wordt u gevraagd zich van te voren op te geven bij Lisette Winter, telefoon 050-4065888 of l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl.