Op 17 mei heeft het Kathedraal Kapittel uit hun midden oud-vicaris-generaal Peter Wellen gekozen tot diocesaan administrator. De diocesaan administrator zal leiding geven aan het bisdom tot een nieuwe bisschop de zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit heeft genomen.
Oud-bisschoppelijk vicaris Arjen Bultsma is benoemd tot algemeen gedelegeerde van de diocesaan administrator. Hij zal de administrator bijstaan in het besturen van het bisdom.

Econoom Marisca Lulofs-van Rijnberk en secretaris-kanselier Peter Pot blijven in hun functies aan. Het bisdombestuur zal in de periode tot de installatie van de nieuwe bisschop dus bestaan uit de diocesaan administrator als eindverantwoordelijke, de algemeen gedelegeerde, de econoom en de secretaris-kanselier.)

Peter Wellen