Het St.Clemenskoor zong vandaag op de Bonifatiusparochie-dag in Dokkum in de Bonifatiuskapel. Organist Ard Lukassen, dirigent Sip Boelens. Voorgangers pastor Paul Verheijen en Neeltsje Boum

Kerkkoor zingt op Bonifatius parochiedag

Even op de foto!

Parochiedag

Lekker aan de koffie!