Bisschop Gerard de KorteOp de eerste zondag na het uitbranden van de St. Clemenskerk op Ameland, kwam de eilander geloofsgemeenschap in het Verenigingsgebouw samen om met pastoor Paul Verheijen de Eucharistie te vieren en na te praten over de ramp die de parochie trof. Tijdens de viering werd een brief van bisschop De Korte voorgelezen.

 

De tekst luidde als volgt:

 

 

 

Beste parochianen,

Vorige week zondag was ik in uw midden voor de presentatie van het nieuwe pastorale team, pastoor Paul Verheijen en pastoraal werkster Neeltsje Bouma. Wij vierden met elkaar een feestelijke Eucharistie waarin alle werkgroepen zich presenteerden. Het was een mooi feest voor de parochie.

Twee dagen later was er van de feestvreugde weinig over. Een felle brand heeft uw prachtige kerkgebouw zwaar beschadigd. Afgelopen vrijdag heb ik de ravage met eigen ogen gezien. De kerkbrand betekent het verlies van het Godshuis waar u trots op bent. De brand maakt daarom de nodige emoties los. In uw kerk werd wekelijks de liturgie gevierd en hebben velen van u hoogtepunten en dieptepunten in het leven bij God gebracht.

In de afgebrande kerk zijn immers talloze parochianen, waaronder de latere kardinaal de Jong, gedoopt. Veel echtparen hebben elkaar in de kerk voor Gods aangezicht trouw beloofd. En vanuit de kerk zijn gestorven parochianen naar hun laatste rustplaats gebracht. Velen van u hebben in deze dagen dan ook gevoelens van rouw en intens verlies.

Ik heb in de afgelopen jaren de parochianen van Ameland leren kennen als nuchter en sterk. In deze crisistijd is nuchterheid en kracht ontzettend belangrijk. Nu kan én zal de parochie tonen toekomstbestendig te zijn. Hopelijk vindt u in deze moeilijke tijd steun bij elkaar en bij God. Juist nu mogen we de Heer vragen om zijn Geest die ons wil bemoedigen.

Op korte termijn moet ontzettend veel geregeld worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat u  de handen uit de mouwen zult steken om samen een nieuwe toekomst op te bouwen. Ik ben oprecht dankbaar te horen dat de andere christelijke kerken op het eiland spontaan hulp hebben aangeboden. Wij mogen het zien als een positieve vrucht van de oecumene. Ook het bisdom zal het parochiebestuur vanzelfsprekend met raad en daad terzijde staan.

Afgelopen vrijdag kreeg ik het volle zicht op de schade binnen het kerkgebouw maar ook op het tabernakel dat straalt en glanst. In geloof wil ik dat zien als een teken. Onze lieve Heer was en is bij ons.

Ga met Christus op weg naar de toekomst. Juist in donkere tijden gaat Christus ons voor met zijn licht. In dat vertrouwen ben ik met u allen verbonden.

 

 Gerard de Korte

Bisschop van Groningen Leeuwarden