De Caritascollecte voor Stieneke de Wind heeft €818,25 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!