CATECHESE OP DE KARDINAAL DE JONGSCHOOL

 

Over enkele weken is het vakantie. Of we nu huismussen zijn die dichtbij van de zon genieten, of trekvogels die verre reizen maken, we vliegen even uit, weg uit de dagelijkse sleur. In de lessen godsdienst /levensbeschouwing komen we alvast in de stemming met het onderwerp ‘vogel’.

Vogels waren er eerder dan mensen en mensen kunnen zich geen wereld zonder vogels voorstellen.

We verdiepen ons in het Bijbels scheppingsverhaal en vragen de kinderen om na te denken over wat vogels bijdragen aan de wereld.

Er is veel beeldspraak gebaseerd op vogels. Mensen kunnen zingen als een nachtegaal, ze zijn wijs als een uil, zorgzaam als een mus of ze zijn een echte vredesduif. Zulke uitdrukkingen vertellen iets over onze beleving en ons gevoel. Door zich hierin te verdiepen, oefenen de kinderen met symbooltaal.

De zang waarmee vogels communiceren, wekt vaak bewondering op is ook een bron van inspiratie voor muziek. We laten kinderen de kracht van muziek en van samen zingen ervaren.

Door hun vermogen tot vliegen hebben vogels altijd tot de verbeelding van mensen gesproken. In hun vlucht tussen hemel en aarde ziet een vogel de dingen zoals mensen het niet kunnen. Vanwege dit vermogen worden vogels vaak als hemelboden gezien.

In de religieuze tradities zijn er verhalen van vogels met een heel speciale symbolische betekenis. De feniks, die steeds uit zijn as herrijst en zo symbool werd voor onsterfelijkheid. De vogel Rok uit de verhalen van duizend-en-één-nacht waardoor Sinbad een wijs en slim man wordt. En de duif, die als symbool voor de Heilige Geest op Jezus neerdaalt.

Aan het einde van het schooljaar zullen de kinderen van groep acht uitvliegen. Voor de kinderen zelf, voor de ouders en de leerkracht is dit altijd weer een intense ervaring.

Als de jongen van een adelaar uitvliegen, duwt de moeder ze, volgens een Bijbels verhaal, één voor één over de rand van het nest. Ze moeten gaan. Maar de adelaar duikt onder ze, om ze als ze vallen op te vangen.

Ook de kinderen vliegen uit, het onbekende tegemoet, in het vertrouwen dat ze opgevangen worden. We willen de kinderen graag dat vertrouwen meegeven.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het team Corrie