Elke dag zijn we op school met taal bezig, met lezen, schrijven en spellen. En nu gaan de komende weken de lessen godsdienst/levensbeschouwing van onze methode Hemel en Aarde ook nog eens over het onderwerp ‘woord’. We verkennen met de kinderen lieve, enge, heilige en geheimzinnige woorden. Ook taal, maar dan anders…

Met woorden leer je om de wereld om je heen en je eigen gedachten en gevoelens te benoemen en te ordenen. Voor alles wat je ziet, voelt, denkt of droomt, bestaat wel een woord. Eskimo’s hebben een hele rits woorden voor sneeuw. Hoe beter je kijkt, hoe meer woorden je nodig hebt – of kunt verzinnen.

Niet alle woorden hoef je uit te spreken. Omdat ze andere mensen kwetsen, bijvoorbeeld. ‘Schelden doet geen zeer,’ zeggen ze. Maar dat klopt niet. En sommige woorden houd je voor jezelf, omdat ze niet voor anderen maar alleen voor jezelf bedoeld zijn, zoals alles wat je schrijft in een dagboek.

Ook in godsdiensten spelen woorden een belangrijke rol. Bijna alle godsdiensten hebben ‘heilige woorden’, zoals Amen of de woorden die bij een doop of ander ritueel worden gezegd of gefluisterd. Sommige woorden zijn zo indrukwekkend dat mensen zeggen dat ze van God komen. Zo is er het verhaal over Mozes, die op een berg belangrijke Woorden van God hoort en ze als leefregels meeneemt naar zijn volk in de woestijn.

In levensbeschouwelijke tradities zijn er bijzondere manieren om met woorden om te gaan. In oosterse tradities krijgt bijvoorbeeld kalligrafie, het schoonschrijven, veel aandacht. De concentratie en oefening die nodig zijn om een karakter goed te kalligraferen, zijn een levensbeschouwelijke oefening in zichzelf. Ook de klank van woorden kan uitnodigen tot verdieping. Heilige woorden of zinnen die je steeds opnieuw opzegt, heten een ‘mantra’. In de bovenbouw werken we met de klank ‘Aum’ die in het Hindoeïsme een belangrijke rol speelt, in de levensvisie en bij meditaties.

Zo verkennen we met de kinderen allerlei bijzondere manieren om met woorden om te gaan. Het gaat er niet eens om dat ze heel veel nieuwe woorden leren of ze goed leren spellen – het zijn geen gewone taallessen. We hopen dat de kinderen iets proeven van de bijzondere kracht die van een woord kan uitgaan. En dat dat hun belevingswereld weer iets groter maakt. Dat is een mooie start van het nieuwe schooljaar.

Met vriendelijke groet,

het team