De lessen van Hemel en Aarde, onze methode voor godsdienst/levensbeschouwing, gaan de komende periode over het onderwerp ‘nacht’. De kinderen staan stil bij de heel eigen sfeer van de nacht en maken kennis met religieuze verhalen en gebruiken waarin de nacht een belangrijke rol speelt.

De nacht heeft een heel eigen sfeer, alles ziet er anders uit en de geluiden zijn anders dan overdag. De nacht brengt stilte, rust en geborgenheid en maakt dat je even alleen kunt zijn met je gevoelens en gedachten. Maar de nacht brengt ook angst en gevaar, voor dieven en voor de griezels in je hoofd die een eigen leven gaan leiden. Om de sfeer van de nacht te voelen maken we in de lessen veel gebruik van kunst. Muziek van Beethoven, kunstwerken van Escher en Van Gogh roepen de beleving van de nacht op en helpen kinderen om hun gevoelens en ideeën over de nacht uit te drukken.

In veel godsdienstige verhalen ontmoeten mensen God in de nacht. Blijkbaar kunnen in de nacht dingen gebeuren die de werkelijkheid van alledag te boven gaan. Moslims vieren vijf ‘gezegende nachten’, waarin belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden. In één zo’n nacht bijvoorbeeld reisde Mohammed naar de hemel. Ook in de Bijbel staan zulke wonderlijke nachtverhalen, zoals over Jacob, die een moeilijke beslissing moet nemen in zijn leven en bij een rivier, onder de hemel, een nacht lang worstelt met God.

Ook al lijkt het nog lang te duren, over een paar weken is het alweer kerst. In de verhalen die we aan de kinderen vertellen en in onze kerstviering geven we dit jaar extra aandacht aan de betoverende en heilige sfeer van de kerstnacht. De nacht waarin Jezus wordt geboren in een stal en het engelenkoor zingt voor de herders in het veld. Er verschijnt een stralend licht in de donkere nacht, waarin de wijzen de koningsster volgen. We hopen dat het inspireert tot een sfeervolle kerst, waarin iets van het wonderlijke van de kerstnacht invoelbaar wordt.

We verheugen ons op boeiende lessen die tot de verbeelding spreken, waarin we de nacht met nieuwe ogen leren kennen.

We verheugen ons ook op de vier adventsvieringen verzorgd door verschillende groepen en de kerstviering verzorgd door groep zeven.

Met vriendelijke groet,
Namens het team Corrie