Herinnert u zich nog het spelletje jonassen? Een meisje of jongen wordt aan armen en benen heen en weer geschommeld en dan met een zwiep op het matras, of – nog leuker – in het koude zwembad geslingerd. Er hoort ook een liedje bij: Toen Jonas in de walvis zat, van je een. twee… drie! Het spelletje is ontleend aan het Bijbelverhaal van Jona. Dit Bijbelverhaal staat de komende weken centraal in de lessen levensbeschouwing. Het is een wonderlijk verhaal, maar als je erin duikt, roept het veel herkenning op.

Jona wordt geroepen om naar Nineve te gaan en de mensen te vertellen dat de stad zal vergaan vanwege hun slechtheid. Jona heeft er helemaal geen zin in en vlucht op een boot de andere kant op. Als het hevig gaat stormen, wordt hij uiteindelijk overboord gejonast. Een walvis slokt hem op en Jona bidt. Na drie dagen spuwt de vis hem uit, voor de kust van… Nineve. Dan brengt hij toch maar het slechte nieuws. De mensen in Nineve betuigen spijt en God spaart de stad. Dan is Jona boos, want zijn voorspelling komt niet uit.

In de lessen wordt dit verhaal in geuren en kleuren verteld. Daarbij gaat het over weerstand voelen en gehoorzaamheid, over de vraag of je altijd kunt kiezen waar je in het leven terechtkomt. De kinderen denken na over wat zij zouden doen in een benarde situatie en wat bidden dan kan betekenen. We verkennen met de kinderen wat er nodig is voor een goede leefomgeving en wat ze hier zelf aan kunnen bijdragen. In het verhaal vergeeft God de stad en spaart haar. Hij is met de mensen begaan. Kinderen onderzoeken wat dat betekent en hoe je dat kunt ervaren. Bijvoorbeeld in het joodse feest van Grote Verzoendag. We hopen dat het beeldrijke, prikkelende lessen worden.
Over enkele weken is het Pasen. Van het verhaal van Jona naar het verhaal van Jezus is een hele stap, maar die zetten we wel. Zoals Jona en de mensen in Nineve nieuwe kansen krijgen, nadat ze het hadden laten afweten, zo krijgen ook de vrienden van Jezus nieuwe kansen. Jezus laat zien dat er ook in lijden en dood nieuw leven mogelijk is. Dat verhaal is zo groots dat we het elk jaar opnieuw willen beleven met de kinderen in het paasfeest.

Op Goede Vrijdag zal er op school een Paasviering gehouden worden met alle kinderen van de school.

Met vriendelijke groet,
Namens het team Corrie