In onze Kerk staat het komend jaar de barmhartigheid centraal. Paus Franciscus zal op 8 december in Rome immers het Jaar van de Barmhartigheid openen. Katholieken over de hele wereld worden uitgenodigd om stil te staan bij Gods barmhartige liefde, bij uitstek in Jezus Christus, en zelf barmhartig in het leven te staan.

Het komend jaar 2016 is in Nederland ook Bijbeljaar. Vijfhonderd jaar geleden, in 1516, publiceerde Erasmus zijn uitgave van het Griekse testament. Het Bijbeljaar begint al op 31 oktober in Gouda en krijgt op allerlei manieren aandacht: in tentoonstellingen, boeken, onderzoeken en nog veel meer. Ikzelf ben gevraagd om naar Gouda te komen om daar iets te vertellen over de betekenis van de Bijbel in mijn persoonlijk leven en hoe de Heilige Schrift functioneert in mijn dagelijks werk als bisschop.

Het lijkt mij heel vruchtbaar om het Bijbeljaar en het Jaar van de Barmhartigheid met elkaar te verbinden. De contouren van Gods barmhartig handelen komen immers pas goed in beeld als wij de Bijbel openen en lezen. En dat geldt ook voor onze opdracht als christenen. Door steeds weer te lezen in de Heilige Schrift wordt ons duidelijk hoe wij Gods barmhartige liefde kunnen beantwoorden.

Recent las ik een prachtige omschrijving van de Bijbelse God: “ tedere Majesteit”. God is enerzijds heilig en ontzagwekkend. Hij is immers de Schepper van alles wat bestaat. In die zin is Hij majesteitelijk. Maar anderzijds wil Hij ons nabij zijn als een liefhebbende en barmhartige Vader. Wij kunnen altijd weer bij Hem terugkeren, hoever wij ook van Hem zijn weggelopen. Als een vader sluit Hij ons dan teder in de armen. Ieder van ons mag van Gods tedere en vergevende liefde weten. Levend vanuit deze barmhartige liefde, kunnen wij anderen vol tedere barmhartigheid tegemoet treden. Ik hoop dat 2016 een vruchtbaar Bijbeljaar wordt waarin wij Gods barmhartigheid steeds opnieuw zichtbaar maken in onze omgang met elkaar.

+ Mgr. Dr. Gerard de Korte