Column bisschop De Korte

11 februari 2014

VOORBIJ STERIEL PESSIMISME

Niet weinigen in ons bisdom maken zich oprecht zorgen over de toekomst van Kerk en geloof. Wij weten immers van kerkelijke krimp en een moeizame geloofsoverdracht. Maar tobben en zorgen mogen nooit de overhand krijgen. Eind vorig jaar publiceerde paus Franciscus een mooi document onder de titel:” De vreugde van het evangelie”. Terecht is deze tekst betiteld als een soort programmaverklaring van ons paus. Hij vraagt ons hoopvolle mensen te zijn. Wij mogen nooit vervallen tot een steriel pessimisme. Een recente studiedag heeft mij opnieuw overtuigd dat deze pauselijke visie ook voor het Nederlandse kerkelijke leven geldt.Eind januari mocht ik de vesper verzorgen als afsluiting van een druk bezochte studiedag in Utrecht over het laatste boek van dr. Jan Hendriks met als titel “ Goede wijn”. Deze praktisch theoloog is eerder vooral bekend geworden door zijn spreken over de Kerk als een herberg. In de Kerk kunnen mensen tijdens hun levensreis tot rust komen en nieuwe kracht en inspiratie opdoen.

In zijn jongste boek wil Hendriks de kerkelijke problemen niet ontkennen maar roept hij op ons er niet op blind te staren. Gods Geest is immers ook vandaag werkzaam. Denk daarom niet in termen van zorgen maar aspiraties. Problemen kunnen ons verstikken en demotiveren; aspiraties geven ons kracht en energie. Het is belangrijk om met heldere ogen te kijken en al het goede op het christelijk erf te benoemen. Bij Hendriks gaat het om een gegrond vertrouwen. God zelf staat immers garant voor zijn Kerk. Vertrouwen vraagt om toewijding. Ons geloof is immers niet onverplichtend maar vraagt om concrete inzet. Gods Geest wil ons verplichten aan God en aan elkaar.Ook vandaag leven in Nederland talloze mensen vanuit het evangelie van Jezus. Gods verbond in Christus vormt een baldakijn boven hun leven. Dat verbond vormt hopelijk ook voor ons een stevig fundament voor ons geloofsvertrouwen en onze inzet voor onze geloofsgemeenschap.

Mgr. Dr. Gerard de Korte