DE TOEKOMST VAN ONZE AARDE

Als u dit leest is de zomertijd afgelopen. Deze column verschijnt immers aan het begin van een nieuw werkseizoen voor de parochies. Ik hoop dat u kunt terugkijken op een ontspannen tijd. Na alle arbeid is het heerlijk in de zomer even gas terug te nemen en tijd te hebben voor vakantie, studie en het bezoeken van mensen. Hopelijk hebt u nieuwe energie opgedaan voor het werk dat komen gaat, ook in onze geloofsgemeenschappen. Ieder van u is immers geroepen om daar aan een bijdrage te leveren, hoe groot of klein ook.

In juni publiceerde paus Franciscus zijn encycliek Laudato Si. Ik mocht in Nederland de encycliek presenteren in milieuklooster Stoutenburg bij Amersfoort. Onze paus doet een oproep aan rooms-katholieken, andere christenen en gelovigen en uiteindelijk aan alle mensen van goede wil, om zorg te hebben voor onze aarde als ons gemeenschappelijk huis. Er is immers maar één mensenfamilie en wij hebben maar één aarde. Paus Franciscus wil daarom alle spirituele en ethische krachten onder de mensen mobiliseren en bundelen om te komen tot een duurzaam beheer van onze wereld maar ook tot meer sociale gerechtigheid.

Ik hoop dat veel rooms-katholieken zich door de woorden van onze paus laten bezielen. Inzet voor de toekomst van onze aarde vraagt om een spirituele binnenkant. Voor onze paus is dat ongetwijfeld God die in Jezus Christus bij ons wil zijn. Christus toont ons de onuitputtelijke liefde van God voor iedere mens. Paus Franciscus leeft vanuit een doorleefde relatie met de Heer.

Wij mogen eveneens onze band met Christus versterken en verdiepen. Zonder een dergelijke band kunnen wij ons verliezen in een ongericht activisme. Laten wij daarom zorg houden voor onze ziel door het lezen van de bijbel, het vieren van de eucharistie en ruimte voor stilte en gebed. Alleen zo vinden wij een goede oriëntatie voor de verdere opbouw van de geloofsgemeenschappen in ons bisdom maar ook voor de inzet voor een meer duurzame en rechtvaardige wereld.

Mgr. Dr. Gerard de Korte