Zaterdag 16 januari werd de jaarlijkse actie Kerkbalans gestart. Wij deden dat dit jaar op een ludieke wijze. In veel steden en dorpen werden op het middaguur de kerkklokken geluid. Zelf was ik in de kathedraal van Groningen. Meerdere journalisten in het hele land hebben over deze start van de Kerkbalans 2016 geschreven.

Iedereen die het kerkelijk leven een beetje kent, weet hoe belangrijk de Kerkbalansactie is. De actie vormt een bron van inkomsten voor onze parochies en kerkelijke gemeenten. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat in ons eigen bisdom bijna 60 procent van de katholieke huishoudens meedoet. Drie op de vijf katholieke huishoudens is dus bereid om de plaatselijke geloofsgemeenschap financieel te steunen.

Vorig jaar januari schreef ik een brief aan de gelovigen over de ‘jaren van de waarheid’. Ik deed toen een oproep aan alle katholieken om hun verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit het ontvangen doopsel, ook werkelijk serieus te nemen. De steun van de meerderheid van de katholieken van Noord Nederland aan de actie Kerkbalans beschouw ik als een teken dat veel gelovigen zich verantwoordelijk weten voor een gezonde financiële basis van de parochie.

Uiteindelijk bepaalt de geloofskracht van de gelovigen in welke mate er katholiek leven in het noorden van ons land blijft bestaan. Geloofskracht heeft meerdere dimensies. Het krijgt gestalte in gebed en in gezamenlijke liturgie in onze kerkgebouwen. Het krijgt ook vorm in deelname aan allerlei vormen van catechese en geloofscommunicatie. En vanzelfsprekend komt de geloofskracht ook in beeld door naastenliefde en dienstbaarheid, zowel binnen de parochie als in de samenleving.

Regelmatig preek ik in onze kerken over het thema ‘levende stenen’. Onze kerkgebouwen, opgetrokken uit duizenden stenen, als zichtbare tekenen van katholieke presentie blijven immers alleen bestaan als gelovigen als ‘levende stenen’ zich binnen deze kerken verzamelen om God te aanbidden en hun geloof te versterken en te verdiepen.

Ik hoop dat velen van u ook in het nieuwe jaar des Heren 2016 hun verantwoordelijkheid erkennen en waarmaken.

+ Mgr. Dr. Gerard de Korte