Een oude bekende? Misschien wel voor sommigen van u. Ik ben uw nieuwe pastor, Diederik Duzijn. Het is nog niet zo gek lang geleden dat ik mijn pastorale stage deed in de parochies van Ameland, Burgum en Dokkum. En sommigen van u zullen me nog (her)kennen van die periode, nu ruim twee en een half jaar geleden. Maar voor al diegenen voor wie ik geen oude bekende ben, stel ik me hier graag even aan u voor.
In vogelvlucht: geboren in 1963 in Apeldoorn, als derde zoon in een katholiek gezin van 5 zonen en 2 dochters. Na de middelbare school studie in Groningen: klassieke talen en filosofie. Daarna een overstap naar – zoals ik dat altijd noem – de ‘andere kant van de samenleving’: een loopbaan in het internationale bedrijfsleven: een mooie tijd, leerzaam en enerverend, maar duidelijk niet waar ik levenslang mijn hart aan wil wijden. Er volgt een reis langs werkvelden met een meer sociaal-maatschappelijke betrokkenheid: begeleiding verstandelijk gehandicapten, docent Nederlands aan buitenlanders, begeleiding inburgering vluchtelingen, adviseur sociale wetgeving, etc. In die periode – ik ben dan begin veertiger – ontwaakt mijn oude jongensdroom: priester worden. Mijn altijd aanwezige geloofsleven krijgt eindelijk concreet handen, voeten en een hart in de ontmoeting met al die kostbare kwetsbaarheden die zich in mensen – anderen én mezelf – schuilhoudt. Die gezamenlijke weg met en naar Christus blijkt voor mij de weg om te gaan. De rest is wel bekend: diakenwijding in 2014, priesterwijding in 2015, anderhalf jaar werken in de parochies van Drachten en omgeving en op 14 februari 2016 geïnstalleerd als pastor van Ameland, Burgum en Dokkum.
U zelf, als Clemens-parochianen, hebt intussen ook lang niet stil gezeten: met kracht en voortvarendheid is en wordt gewerkt aan de wederopbouw van uw kerk – de eerste resultaten zijn inmiddels al zichtbaar. U draagt als geloofsgemenschap uw verleden, dat door de dramatische brand zo’n klap gehad heeft, via de herbouw en restauratie heel concreet over aan de toekomst. En dat is denk ik ook de kern van wat ik als pastor met en voor u kan doen: samen met uw vertrouwde pastores Paul Verheijen en Henk Nota de schat van uw verleden met u een stukje meedragen naar de toekomst toe. En dat doen we, wat mij betreft, in gezamenlijk vertrouwen op onze Heer Jezus Christus. Want Hij is ons baken, ons onverwoestbaar fundament, door alles wat wij meemaken heen. De Hebreeënbrief zegt het zo mooi – het is haast mijn motto: ‘Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid’ (Heb. 13,8). In dat vertrouwen én in vertrouwen op elkaar moeten we toch een heel eind kunnen komen, zou ik zeggen. Ik zie er naar uit u te ontmoeten!

Diederik Duzijn