Hoewel we de kerk gratis ter beschikking gesteld hebben voor de Passion voorstellingen waren we blij verrast dat we mochten meedelen in de opbrengst van de collecte. We kregen 640 euro, waarvoor onze dank. De collecte-opbrengsten van de afgelopen drie maanden waren, incl. het kaarsengeld van de Mariakapel, 3400 euro. Elders in deze Wegwijzer vindt u een beknopt financieel overzicht van 2016.

De nieuwe keuken is inmiddels in gebruik. Door onze vrijwilligers is er vele maanden aan gewerkt. Bijzondere dank zijn we verschuldigd aan George Molenaar en Marcel Brouwer voor het vele installatiewerk. Dirk Brouwer was verantwoordelijk voor de gehele bouw, inclusief de prachtige eiken deuren die hij gemaakt heeft. Voor het vele hand en span werk waren Tonny, Joop, Paulus en anderen onmisbaar. De betrokkenheid van onze koster Theo Kiewiet blijft onovertroffen. Van hem kregen we ook een nieuwe ligusterhaag lang de kerkmuur.

Op dit moment is de orgelbouwer volop bezig met de opbouw van het orgel. Ard Lucassen, Sip Boelens en Clemens Brouwer zijn dagelijks aanwezig voor ondersteunende werkzaamheden. Kort na de orgelplaatsing zal het Westraam geplaatst worden. Tegen die tijd is ook de Mariafiguur voor de Mariakapel klaar. Tot die tijd is er het Fatima Mariabeeld. Dit beeld herinnert ons eraan dat het dit jaar 100 jaar geleden is dat in Fatima Maria verscheen aan enkele herderskinderen.

De planning voor de overige werkzaamheden is, dat de maand juni gebruikt zal worden voor de schilderingen van de triomfboog. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de glas in lood ramen van de Noordgevel. De raamontwerpen van de zijbeuken zijn door ons De planning voor de overige werkzaamheden is, dat de maand juni gebruikt zal worden voor de schilderingen van de triomfboog. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de glas in lood ramen van de Noordgevel. De raamontwerpen van de zijbeuken zijn door ons goedgekeurd. Realisatie zal na de bouwvak plaatsvinden. Al met al hopen we de officiële openingsbijeenkomst in oktober te kunnen houden. De plechtige kerkwijding rond de datum van patroondag van St. Clemens, 23 november. De zaterdag daarop volgend zou heel geschikt zijn maar is afhankelijk van de agenda van de nieuwe bisschop.
Namens het kerkbestuur.
Anne de Jong