Zoals we jaarlijks op Witte Donderdag op TV ‘The Passion’ kunnen zien, dit jaar in Leeuwarden, zo willen wij op Goede Vrijdag ook in onze kerk het lijdensverhaal uitbeelden. We doen dit door het aloude passieverhaal over de laatste dagen van Jezus te vertellen, afgewisseld met Nederlandstalige liederen, gezongen door Amelander zangers en zangeressen. De solisten worden begeleid door tien muzikanten. Ook leden van het gospelkoor Inspirit verlenen hun medewerking. Licht en geluid worden verzorgd door Theo de Haan.

Omdat we een beperkt aantal zitplaatsen hebben, houden we twee vieringen, ’s middags 5 uur en ’s avonds 8 uur. U bent allen van harte welkom op 14 april in de St.Clemenskerk om samen Jezus’ sterven te herdenken.

Er is geen entree, wel een collecte bij de uitgang voor de onkosten en voor de kerk. Voor informatie: Judith Boelens en Martijn Boelens.