Pastoor Robert Winshuh uit Beckum (Duitsland), al 40 jaar trouwe gast van Ameland, schonk de St. Clemensparochie van Ameland op zondag 23 november 2014 een gift van 1878 euro; een bedrag dat tevens het bouwjaar van de kerk symboliseert. In totaal werd van dit prachtige bedrag 1500 euro ingezameld bij de collecte tijdens de afscheidsviering van zijn oude parochie en nog eens 378 euro van de hotelgasten van Hotel De Jong waar de pastoor met zijn gezelschap tijdens zijn bezoek aan Ameland verbleef. Na de mis is de pastoor hartelijk bedankt tijdens een kopje koffie en is hij uitgenodigd om in de nieuwe kerk een gezamenlijke viering te organiseren.

Op de foto is te zien dat bestuursleden Joke Beekema en Irene Beijaard de cheque in ontvangst nemen.

Ameland Nov 2014 (99)