Wij zijn druk bezig met het herstel en de herinrichting van onze St. Clemenskerk. Graag zouden wij ideeën horen van onze parochianen omtrent de herbouw en herinrichting van de kerk. Om iedereen hiertoe de gelegenheid te geven, plaatsen wij vanaf zondag 13 april een ideeënbus bij de ingang van de kerkzaal in De Toel. Ook via het contactformulier op de website kunt u ideeën doorgeven. Natuurlijk kunt u ook gewoon één van de bestuursleden aanspreken. Met zijn allen zullen we proberen er weer een mooie kerk van te maken.

Alvast onze hartelijke dank!

Bestuur St. Clemensparochie