De voorbereidingen van de herbouw zijn in volle gang. Op dit moment wordt er door de architect gewerkt aan de totaalvisie met betrekking tot de herbouw. Deze is gewenst om straks een kerk te herbouwen die een samenhangend geheel vormt. De wensen van parochie en kerkbestuur als mede van de kunstcommissie van het Bisdom Groningen moeten daar in verwerkt worden. Voorwaar geen sinecure. Een en ander is nu echter in een afrondende fase. De visie is tevens van belang voor het vergunningtraject. De kerk is nog steeds een rijksmonument. Het parochiebestuur wil deze status ook graag behouden. Een zorgvuldig samen gestelde totaalvisie aangaande de herbouw met daarbij de keuzes en overwegingen van de keuzes die gemaakt zijn zal in grote mate bijdragen aan het in standhouden van de monumentenstatus. Het overleg met de overheden hierover zal begin september plaats vinden. Indien de adviespartijen, de burgerlijke gemeente is gehouden advies te vragen bij Hus en Hiem en de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed, alsmede het Bisdom zich kunnen vinden in het voorgestelde plan en bijhoren visie kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

In de vergunningaanvraag is ook de visie betreffende het interieur aangegeven. Aan de planvorming voor het interieur wordt momenteel gewerkt. Als de eerste voorstellen gereed zijn zal het voorgelegd worden aan het parochiebestuur en de parochie.

Op dit moment zijn de voorbereidingen van de herbouw in een fase waarbij concrete stappen genomen moeten worden. U moet hierbij denken aan; orgel, verwarming, geluid, glas in lood, interieurschilderingen, interieur, hergebruik bewaarde materialen, concrete invulling gebruik zijbeuken enz.

Er zal zo spoedig mogelijk een bijeenkomst gepland worden met de parochianen waar we met elkaar willen communiceren over de stand van zaken maar ook hoe we met elkaar weer een kerkgebouw kunnen inrichten waar we ons thuis voelen. Zodra deze datum bekend is zullen wij dit kenbaar maken via de website en de wegwijzer.

Groet,

Jouke Jongsma directeur SBKGF
Parochiebestuur St. Clemensparochie