Column mgr. Gerard de Korte

Als u deze column leest, ligt het grootste deel van het nieuwe jaar nog oningevuld voor ons. Een jaar vol met mogelijkheden en kansen. Het jaar is weliswaar nieuw maar wij weten natuurlijk dat allerlei bestaande zorgen in 2015 gewoon worden meegenomen. Dat geldt niet alleen voor de nationale en internationale economische en politieke situatie maar ook voor de stand van zaken binnen onze Kerk. Wij weten allemaal van krimpende cijfers en geloofszwakte.

Wij kunnen met deze zorgen verschillend omgaan. Zij kunnen ons verlammen zodat wij stil in een hoekje gaan zitten. Maar zorgen kunnen ons ook mobiliseren. Zij worden dan uitdagingen waar oplossingen voor moeten worden gezocht. Ik hoop van harte dat onze pastorale teams, besturen en alle andere gedoopten in onze parochies voor die laatste houding zullen kiezen.

Gods Geest wil ons immers motiveren om enthousiast aan de slag te gaan, ook als de kerkelijke situatie wel eens beter is geweest. Wat dat betreft moet ik denken aan de bemoediging die paus Franciscus de Nederlandse bisschoppen gaf bij ons bezoek aan Rome in december 2013. “Avanti”, ga door; ga vooruit, was toen de boodschap van de paus. De bemoediging van onze paus komt voort uit een diep geloof. De God die wij in Christus ontmoeten is immers een trouwe God die niet laat varen het werk van zijn handen. Wij hoeven ook in het komende jaar de Kerk niet te redden. God zelf staat garant voor zijn Kerk en Hij zal haar vasthouden en redden.

Vanuit dat geloof kunnen wij ontspannen ons inspannen om de uitdagingen die op ons kerkelijk pad komen tegemoet te treden. Graag nodig ik alle parochianen van ons bisdom uit om hun beste krachten van hoofd en hart in te zetten tot opbouw van onze geloofsgemeenschappen. In verbondenheid met Jezus Christus zijn wij tot veel in staat. Zalig Nieuwjaar!

De korte

+ Mgr. Dr. Gerard de Korte