Niet alleen in Nes zijn de vorderingen van de herbouw van onze kerk nu goed zichtbaar geworden. Wat fijn om nu zoveel bouwactiviteiten te zien! Het moment dat de St. Clemenskerk ingewijd zal worden zien we nu echt dichterbij komen. En daar komt voor de orgelcommissie (Sip Boelens en ondergetekende) nog eens de wetenschap bij dat er op dit moment in de werkplaats van “Adema’s Kerkorgelbouw sinds 1855” in Hillegom ook aan een belangrijk interieurstuk wordt gewerkt, te weten het nieuwe pijporgel. Maandag 29 februari jl. zijn Sip Boelens en ik samen met de organist van de RK kerk van Barger-Oosterveld (bij Emmen), Anton Lukassen, ontvangen in de werkplaats om de voortgang van de werkzaamheden te komen bekijken en om alvast vooruit te kijken naar het moment dat het orgel naar Ameland kan worden verscheept.

03. Sip Boelens met Ronald van Baekel

Een paar interessante (orgel-)feiten wil ik u toch niet onthouden:

De firma Adema’s Kerkorgelbouw sinds 1855, Nederlands oudste orgelmakerij, is in het midden van de 19e eeuw opgericht door de broers Karel en Piet Adema in Leeuwarden. De gebroeders leverden in 1862 een klein orgelpositief voor de oude kerk vlakbij de Ballumerweg. Van dit orgel is nog een tekening (dwarsdoorsnede) bewaard gebleven in het archief van Adema. Het orgel was van beperkte omvang en verving destijds een klein huisorgeltje dat maar kort dienst heeft gedaan. Het heeft de verhuizing naar de huidige locatie (1878) meegemaakt tot het in 1929 werd vervangen door een groter, nieuw orgel. Directeur Ronald van Baekel is erg blij dat zijn firma opnieuw een orgel gaat plaatsen op Ameland. De cirkel is wat dat aangaat voor Adema weer rond.

Ard Lukassen

08. Hoofdwerk. Onder de windlade 09. Overzicht Zwelwerk en Hoofdwerk (achter) 07. De staat van de bazuinbekers wordt bekeken

05. Hoofdwerk, proefopstelling 04. Hoofdwerk, Bazuin GO en windmotor 06. Hoofdwerk, windlade met balg vanaf noordzijde

10. Zwelwerk, door het front 02. Werkplaats te Hillegom 2 01. Werkplaats te Hillegom11. HW, front 15. Nieuw daklijst front op tekentafel (2) 14. Nieuw daklijst front op tekentafel (1)  16. Nieuwe bazuinlade Groot octaaf 3 19. gestemd pijpwerk 18. Gamba 8 12. Intoneerbank Octaaf 4 (4) 20. speeltafel (10) 17. overzicht beide kasten