Op dinsdag 20 januari is in de leeftijd van bijna drieënvijftig jaar overleden onze medeparochiaan Theun Metz.
Hij werd geboren in Buren, waar hij samen met zijn broers opgroeide. Klein als hij was sleutelde hij aan fietsen, brommers en auto’s. Zo kon het gebeuren dat hij als zesjarige een testritje door Buren maakte in de auto van broer Jaap. Het lag voor de hand dat hij van zijn passie zijn werk zou maken; garage Metz werd een begrip. Eerst in Buren later in Nes.

Hij trouwde met Heleen Oud; samen kregen zij drie kinderen: Martin, Rosa en Wouter.
Theun was een lieve en zorgzame vader; zijn gezin betekende alles voor hem.
Theun was een mens die voor iedereen klaarstond, voor Heleen toen zij ziek werd, maar ook voor de mensen buiten het gezin; hij was een harde werker die niet graag ‘nee’ zei.

Vorig jaar werd Theun ziek en al gauw werd duidelijk dat dit onomkeerbaar was.
Hij heeft het gedragen zoals het kwam maar wilde zijn gezin niet in de steek laten. dat was voor hem het aller moeilijkst. De laatste weken waren zwaar voor hem en voor zijn liefsten. Op 20 januari, de geboortedag van broer Jaap is hij overleden. Er was opluchting dat met zijn dood zijn lijden voorbij was, maar ook verdriet en pijnlijk gemis.

Naar menselijke maatstaven veel te vroeg is hij terug gekeerd naar God, bron van alle leven. We mogen er op vertrouwen dat hij, voorbij de grens van de dood, nu leeft bij Hem.
We hebben met velen afscheid van hem genomen en hem toevertrouwd aan de handen van Hem die zegt: Ik-zal-er-zijn. Moge hij, geboren uit God nu geborgen zijn in God en rusten in vrede.

We wensen Heleen, de kinderen, zijn familie en vrienden, allen die zich met hen verbonden weten, alle kracht dit sterven te verwerken. Dat de vele dierbare herinneringen, zijn geloof in het leven, hen tot troost en steun mogen zijn.