1953  TJEERD  VAN  DER  GALLIËN  2014

Tjeerd werd geboren als vierde kind in het gezin van Tjeerd en Corrie v.d. Galliën. Hij groeide op in Dokkum. Maar in de vakantie was hij vaak bij oma Sietske op Ameland. Ze logeerden dan bij oom Dirk en tante Mientje. Met tante Mientje heeft hij steeds een bijzondere band gehouden. Hij was tot 2008 werkzaam bij de Friesland Zorgverzekering  Toen ging hij met pré-pensioen en trok er samen met zijn vrouw Heleen veel op uit. Tjeerd had een grote passie voor geschiedenis en ook religies en politiek hadden zijn volle belangstelling. Zo’n twintig jaren woonden zij in Dokkum maar in 2005 verhuisden ze naar Ameland.

Toen zijn ziekte zich enkele jaren geleden openbaarde had Tjeerd veel moeite om dat te accepteren, maar uiteindelijk heeft hij er in berust. Hij nam afscheid van zijn geliefden en stierf rustig in zijn slaap.

Dat hij moge rusten in vrede.

12-1-1945   JOOP  EDES.   26-1-2014

Joop was een markant figuur. Met heel veel draadjes zat hij vast aan het verenigingsleven. Noem maar op: Dorpsbelang Nes, de IJsclub,de hobbyclub, de braderiecommissie enz. Hij was vooral de grote promotor achter het Roggefeest. Je kon hem voor alles vragen, hij was steeds bereid om zich voor de gemeenschap in te zetten Kenmerkend was zijn droge humor.Daar kunnen de badgasten die hij als buschauffeur vervoerde hele verhalen over vertellen. Vele jongvolwassen zullen zich vast nog de schoolreisje herinneren die Joop als vrijwillige chauffeur begeleidde, altijd in voor een geintje.

Zijn laatste levensfase was niet gemakkelijk, maar hij hield de moed er in en bleef knokken tot het uiteindelijk niet meer lukte.

Joop je zult gemist worden door je gezin en in onze gemeenschap. Rust in vrede.

14-10-1910  TJETKE  DE  JONG. 1-2-2014

OP 103-jarige leeftijd is zij van ons heengegaan, na een werkzaam leven o.a. als kraamverzorgster.Ruim 300 baby’s hielp zij ter wereld komen. Ook was zij steeds geinteresseerd in de dingen die in de wereld gebeurden en ook de plaatselijk politiek volgde zij trouw. Evenals de gebeurtenissen op kerkelijk gebied. Zij was zeer godsdienstig en had een grote verering voor de zalige Titus Brandsma.

Heer, geef haar de eeuwige rust.