ANDRIES MOLENAAR 1957 – 2016

Dries werd geboren op ‘t Nijlân, als oudste kind van Gerben Molenaar en Catharina Spoelstra. Hij leidde een onbezorgd leven tot zijn vader in 1974 overleed. Ineens werd hij, net zeventien, boer en kostwinner. Hij voelde dat als zijn verantwoordelijk en die verantwoordelijkheid nam hij op zich. Hij trouwde met Annelies Tieman en ze kregen drie kinderen. Vanaf 2003 werd hij hoeder op de Vennoot. Op de boerderij kwam het accent te liggen op de schapen. Daarnaast waren de duiven zijn grote hobby. Dries was iemand van verhalen. Dat bleef hij tot het laatst toe. Het is jammer dat aan al die smakelijke verhalen een einde is gekomen.

Tijdens zijn ziekte was hij heel realistisch, maar hij zat meer over anderen in dan over zichzelf. Deze houding maakte de situatie een stuk draaglijker. Wij zijn hem daar dankbaar voor.

nijlan

Dat hij moge rusten in vrede.