In memoriam

Jan Brouwer 1933 – 2015

Het voorjaar…. De lente

het lengen van de dagen,

de verandering van het licht,

het was het mooiste jaargetijde  voor Jan van het jaar.

Rondom ons huis kwamen de kastanjes weer in volle knoppen,

Na een week barsten de knoppen open om hun blad te laten zien.

De narcissen en tulpen, die je had geplant kwamen voorzichtig tot bloei.

De eerste weidevogels zochten hun plekje weer op in de regio hier bij ons in de polder, en de kluten stapten parmantig rond langs de sloot bij de punt.

En als dan de zwaluwtjes druk in de weer waren hun nestjes hier in de schuur te bouwen.

De zon die opkwam boven de dijk de mooiste tijd van het jaar zei je dan tegen mij.

Je hebt het leven losgelaten.

Je hebt er alles uitgehaald en er volop van genoten.

Wij zijn allemaal heel trots op je.

Een mens die met zoveel liefde en respect voor de natuur zich er zo verbonden mee heeft gevoeld.

Je laat een grote leegte achter, maar wat je ons hebt meegegeven in het leven, zullen wij met veel liefde koesteren in onze harten.

Dank je wel lieve Jan.

 

Annie

Kinderen en kleinkinderen

 

 

Dankbetuiging

Wij willen de Nederlandse hervormde gemeente heel erg bedanken,

dat wij hun mooie kerk mochten gebruiken voor de uitvaartdienst van Jan.

Ook in het bijzonder Pastoor Verheijen die voorging in de H. Mis.

Dank aan het prachtige Clemenskoor waar Jan altijd zo van genoot.

Het heeft er allemaal toe bijgedragen dat wij hier heel veel troost uit hebben geput.

Grote waardering hebben wij voor Jos Bulté die vriendelijk en bescheiden er altijd voor ons was en alles heeft geregeld voor een heel mooi afscheid van Jan.

Dank je wel van ons allemaal.

 

Annie  Kinderen en kleinkinderen.

 

IN MEMORIAM

Bernard Cornelis de Kruijff.  1951 –  2015.

Ben de Kruijff was jarenlang de bekendste Buremer op Ameland.Zijn slagerij en de supermarkt waren een begrip.Kwaliteit stond en altijd bovenaan, vele kwaliteitsprijzen gingen naar Ben en daarna naar Dennis. Als we in Buren naar de winkel gingen, was het: ik ga naar Ben de Kruijff en dat is altijd zo gebleven. Ben’s grootste trots waren zijn kinderen en kleinkinderen, dáár leefde hij voor.

De muziek was voor Ben zijn lust en leven, 25 jaar lang was hij lid van doedelzakband The Islanders en zij hebben hem de laatste eer kunnen brengen. Ben was een gelovig man. Hij werd door zijn vrouw Lyda en zijn dochters Maya, Danielle en Priscilla op handen gedragen en we mogen geloven dat hij rust vind in Gods eeuwige liefde. Heer, geef hem de eeuwige rust, dat hij moge rusten in vrede.

 

Miranda Maas           1975– 2015.

Op donderdag 26 maart is in de leeftijd van 40 jaar overleden onze medeparochiaan Miranda Maas. Zij werd geboren in Gennep waar ze samen met haar zusje opgroeide. Een aangeboren hartafwijking betekende van jongs af aan beperkingen; maar ondanks dat leefde ze volop en voluit van uit haar hart. Ze trouwde en werd moeder van Melinda en Femke. De relatie liep stuk en Miranda ging alleen verder met de kinderen. In 2006 kwam Piet de Jong in haar leven en braken gelukkige jaren aan. Hun liefde voor elkaar werd gezegend met een dochter Charlotte. Vanwege de kinderen en de werkzaamheden van Piet op wisselende locaties in het land, woonden ze het ene weekend op Ameland en het andere in Gennep. Maar net afgelopen zomer, toen Melinda en Femke oud genoeg waren om zonder de directe zorg van Miranda te kunnen, verhuisden Miranda en Charlotte definitief naar Ameland. Veel te vroeg is daar een einde aan gekomen. Problemen en complicaties met haar hart maakten een ziekenhuisopname noodzakelijk. Na een zware strijd moest zij zich gewonnen geven en is ze overleden. Moge de Eeuwige, bron van alle leven haar leven voltooien en haar doen rusten in vrede.

Wij hebben haar vanuit het crematorium in Groningen uitgeleide gedaan en haar toevertrouwd aan de handen van de Levende.

Wij wensen Piet,Charlotte, Melinda en Femke, haar ouders en zus en allen die zich met haar verbonden weten alle kracht dit sterven te verwerken. Moge haar geloof en vertrouwen in het leven hen tot troost en bemoediging zijn.

 

Jaap Molenaar.  1954 – 2015.

Het plotseling overlijden van Jaap was voor ons allen schokkend, voor zijn familie, voor vrienden die dicht bij Jaap stonden en voor iedereen in onze gemeenschap en daar buiten. Om Jaap willen wij vol dankbaarheid zijn voor alles wat hij heeft betekend en voor alles wat goed is geweest in zijn leven .Jaap heeft een leven lang veel werk verzet.Hij is jarenlang werkzaam geweest bij de zeeweringen.

Bij de dijkverhoging van in de jaren’80 had hij veel actieve en taken en via Rijkswaterstaat was hij ook jarenlang werkzaam in de zeewering van de duinen. Na de verandering bij Rijkswaterstaat is Jaap overgestapt naar Oostergo Werken. Jaap komt uit een gelovige familie van onze gemeenschap en we mogen geloven dat hij rust vindt in Gods eeuwige liefde.