Johannes Cyprianus Julius de Jong 1923 – 2016

Jan de Jong werd geboren op 5 oktober 1923 in het gezin van Jacob en Gerbentje de Jong.

Hij was de oudste zoon uit het gezin van zes kinderen.

In Nes ging hij naar de lagere school aan de Rixt van Doniaweg, het pand ‘De Oude School’.

Na de lagere school vervolgde Jan zijn opleiding in Sint Michielsgestel, op, zo dat toen heette, het klein seminarie.

Maar al snel kwam oudste zoon Jan weer thuis om zijn vader te helpen op de boerderij.

Daar hielp hij mee met de landontginningen bij Het Zwanenwater tussen Nes en Ballum.

Uiteindelijk heeft Jan een boerderij opgebouwd op de land tegenover onze ‘Cuyperskerk aan het Burepad’.

Jan runde de melkveehouderij en al snel kwamen, als het vee het land op ging, in de zomer de Duitse kinderen logeren in de boerderij.

Lager Homburg had jarenlang in de zomer een vaste stek in de boerderij.

Aan de melkveehouderij kwam in de jaren tachtig van de vorige eeuw een eind toen Jan de Jong overstapte op schapen.

Overal om het huis en de boerderij waren toen in het voorjaar schapen met lammetjes te zien.

Ameland betekende veel voor Jan, hij was gemeenteraadslid voor de KVP toen nog de katholieke tak van het huidige CDA. In de boerenstand nam hij deel aan het werk van de ABTB en in de Clemenskerk zong hij in het mannenkoor de voorloper van het huidige Sint Clemenskoor. Ook was Jan de Jong bestuurslid van De Stelp in Hollum.

Na de dood van zijn vrouw Dora Aleven kon Jan zijn draai moeilijk vinden. Hij werd opgenomen in De Stelp en ontmoette daar Lise de Boer, dat werd zijn 2e grote liefde.

Na acht jaar liefdevolle verzorging overleed Jan . Moge hij de rust vinden in Gods eeuwige liefde.